อายุความยินยอมทางเพศตามกฎหมายไทย

ในประเทศไทย อายุความยินยอมได้กำหนดไว้ที่ 15 ปี ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่มีอายุ 14 ปีหรือต่ำกว่าไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้สามารถให้ความยินยอมร่วมกิจกรรมทางเพศทุกรูปแบบ หากบุคคลที่อายุมากกว่าเกณฑ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ อาจถือเป็น ‘การข่มขืนตามกฎหมาย’ และผู้ที่อายุมากกว่าอาจถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศได้

อ่านต่อไป

อาวุธปืนถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?

ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายควบคุมอาวุธปืน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรีที่ใกล้พ้นวาระได้อนุมัติร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับเดิม พร้อมด้วยการนิรโทษกรรมอาวุธปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเวลา 180 วัน แต่น่าเสียดายที่ความพยายามนี้ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดการยุบสภา

อ่านต่อไป

การสมรสของเพศเดียวกันถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความเป็นเสรีในการแสดงออก โดยเฉพาะกลุ่มชาว LGBTQ+ จากทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความขัดแย้งที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ แม้ว่าสังคมไทยจะถือว่าเปิดกว้างสำหรับชุมชนเพศทางเลือก แต่ความเป็นจริงบุคคลเหล่านี้กลับต้องพบกับอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติมากมาย

อ่านต่อไป

การค้าประเวณีถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในด้านการค้าประเวณี โดยดึงดูดผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกที่แสวงหาบริการจากผู้ให้บริการทางเพศในไทย และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจไทย แต่ถึงอย่างนั้น ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบและการจัดการในอุตสาหกรรมนี้ ประเด็นหลักคือการมอบความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้ให้บริการทางเพศ รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยผู้มีอำนาจ

อ่านต่อไป

กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?

เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญ โดยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อกกัญชาจากประเภทยาเสพติดให้โทษ การเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายด้านยาเสพติดแบบเก่า ที่บังคับใช้มาอย่างยาวนาน ไปสู่นโยบายใหม่ แสดงถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อการจำหน่ายและบริโภคกัญชาของประเทศไทย สำหรับประเทศไทยแล้ว กัญชาเคยถือเป็นยาเสพติดที่หากผู้ใดทำการครอบครอง จำหน่าย หรือบริโภค จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง หรืออาจถูกตัดสินประหารชีวิต แต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไทยได้ดำเนินการถอดกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ซึ่งถือเป็นการลดทอนโทษอาชญากรรมของกัญชา

อ่านต่อไป

แนวทางการยกเว้นขอใบอนุญาตการทำงานของชาวต่างชาติ ปี 2566

ชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน โดยมีบริษัทผู้ว่าจ้างคอยช่วยเหลือในการดำเนินการก่อนที่จะเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ชาวต่างชาติที่สนใจมาทำงานในไทยควรทราบว่าไม่ใช่ทุกบริษัทในประเทศไทยที่จะสามารถขอใบอนุญาตทำงานให้กับพนักงานต่างชาติได้ การที่บริษัทจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

อ่านต่อไป

Search the blog