พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ: การฝากขายสินค้าในประเทศไทย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายพื้นฐานในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ในการจำกัดการลงทุนและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติภายในประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดอุตสาหกรรมเฉพาะหรือประเภทของการประกอบธุรกิจที่ห้ามมิให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจอย่างเด็ดขาด

อ่านต่อไป

สัญญาซื้อและขายกิจการไทย

ในการซื้อขายกิจการในประเทศไทย ผู้ซื้อและผู้ขายลงนามในสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของสัญญาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าได้จดทะเบียนเป็นกิจการประเภทใด สินทรัพย์ใดบ้างเป็นของธุรกิจ ในบทความนี้ เราจะทบทวนปัจจัยสำคัญในการทำสัญญาการซื้อขายกิจการไทยในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ปัจจัยแรกคือ ควรสังเกตว่ามีกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ สำหรับการซื้อขายกิจการ ภายใต้กฎหมายไทย ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไป

อ่านต่อไป

สิทธิของชาวต่างชาติในการประเมินค่าที่ดินในประเทศไทย

หลักที่สำคัญของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการลงทุนในที่ดินที่ชาวต่างชาติซื้อเอาไว้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เขาหรือเธอมีสิทธิที่จะได้รับแค่มูลค่าที่เป็นตัวเงินของที่ดิน หลักการนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของกรมที่ดิน ดังต่อไปนี้:
ในระหว่างการฟ้องร้อง…

อ่านต่อไป

Search the blog