Category: ฉบับภาษาไทย

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะ

การเปลี่ยนสถานะเพื่อการพำนักถาวรในสหรัฐฯสามารถอ้างสิทธิ์ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ท่านได้ทำการยื่นขอ ท่านไม่สามารถเป็นผู้พำนักถาวรโดยใช้วีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) แม้ว่าท่านสามารถเป็นผู้พำนักถาวรโดยใช้วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) ได้ โดยทั่วไปท่านสามารถเป็นผู้พำนักถาวรได้โดยยึดตามการสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัวหรือนายจ้าง หรือสถานะของท่านในฐานะเป็นผู้ลี้ภัย สำหรับผู้ถือวีซ่า K1 และ วีซ่า K2 หากท่านมีวีซ่า K1 หรือวีซ่าสมรสแล้ว ท่านมีสิทธิ์ในการยื่นขอเปลี่ยนสถานะได้หลังจากการสมรส ขณะเดียวกันวีซ่า K2 ของบุตรที่ยังมิได้ทำการสมรสของคู่หมั้นก็สามารถมีสิทธิ์ขอยื่นเปลี่ยนสถานะได้เช่น

Continue Reading

บริการด้านวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองของบริษัทสยาม ลีเกิ้ล ทางเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาและข้อมูลที่คุณสามารถคาดหวังจากขั้นตอนการขอวีซ่าและหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย คนไทยหลายคนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดย วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนักเรียน วีซ่าประเภทคู่หมั้นหรือวีซ่าประเภทคู่สมรส และทางเราจะให้ที่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าประเภทเหล่านี้ในหน้าเว็บไซต์นี้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue Reading

Search the blog