วีซ่า K3: วีซ่าคู่สมรสสหรัฐอเมริกา

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

วีซ่า K3: วีซ่าคู่สมรสสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่า K3 ในประเทศไทยเริ่มจาก สำหรับคู่สมรสชาวไทยของคุณ เมื่อพลเมืองสหรัฐอเมริกาสมรสกับคู่หมั้นหญิงชาวไทยในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทยแล้ว และคู่หมั้นหญิงชาวไทยกลับมายังประเทศไทย โดยฝ่ายชายซึ่งต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการ (Service Center) ในการเป็นผู้สนับสนุน โดยใช้แบบฟอร์ม I-130 ซึ่งเป็นแบบคำร้องสำหรับความสัมพันธ์ต่อคู่สมรสชาวไทยของเขา

พลเมืองสหรัฐอเมริกาจะได้รับการแจ้งทางไปรษณีย์ จากศูนย์บริการ(Service Center) สำหรับการยื่นคำร้อง I-130 ให้กับคู่สมรสชาวไทย เช่นเดียวกับข้อมูลของพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาในคำร้อง I-129F จากประเทศไทยนั้น ก็จะส่งไปที่ USCIS Dallas Lockbox สำหรับการยื่นขอวีซ่า K3 ซึ่งทางหน่วยงาน USCIS จะเป็นผู้คอยติดตามเรื่องการได้รับการอนุมัติแบบ I-129F จากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะส่งต่อไปให้ยังสถานฑูตอีกที

ขั้นตอนสุดท้ายของการขอวีซ่า K3 จากประเทศไทย (คู่สมรสชาวไทย) กระบวนการจะเหมือนกับการขอวีซ่า K1 จากประเทศไทย (คู่หมั้นชาวไทย) สำหรับกระบวนการขอวีซ่า K3 คู่สมรสชาวไทยจะต้องรอการอนุมัติคำร้องขอ I-130 เพื่อในการเปลี่ยนแปลงสถานะของเธอ

ใครคือผู้เหมาะสมสำหรับวีซ่า K3 ประเทศไทย?

วีซ่า K3 จากประเทศไทยจะมีจดประสงค์เฉพาะสำหรับให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนคู่สมรสชาวต่างชาติสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง มันถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับขั้นตอนที่ใช้เวลานานสำหรับวีซ่าเข้าเมือง (Immigration visa) ที่ USCIS อันที่จริงวีซ่า K3จากประเทศไทยนั้น เป็นวีซ่าประเภทพำนักแบบชั่วคราว (Non-immigration) ซึ่งในความหมายของใบเสร็จรับเงินของวีซ่า K3ไม่ใช่ผลในการที่คู่สมรสจะได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรตามกฎหมายทันทีเมื่อมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามวีซ่า K3 จากประเทศไทย ก็อนุญาตให้คู่สมรสสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่กับสามีหรือภรรยาชาวอเมริกันได้ ในระหว่างการรอผลจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ที่มีความเกี่ยวพันธ์กัน และบุตรของคุณยังไม่ได้สมรส ร่วมเดินทางไปด้วยได้ โดยการขอวีซ่าประเภท K4 จากประเทศไทย (อย่างไรก็ตาม โปรดทราบไว้ว่า โดยปกติแล้วพลเมืองสหรัฐอเมริกาจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบคำขอ I-130 แยกสำหรับบุตรในบางสาเหตุ เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

คุณสมบัติพื้นฐานตามข้อกำหนดสำหรับวีซ่า K3 ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

  • การให้การสนับสนุนของสามีหรือภรรยาต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา และผู้รับประโยชน์ต้องเป็นคู่สมรสของพวกเขา
  • จะต้องมีคำร้องที่รอการกำหนดนัด คู่สมรสชาวต่างชาติเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในข้อมูลของ USCIS
  • การแต่งงานระหว่างพลเมืองสหรัฐอเมริกา กับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องถูกต้อง ความหมายคือพวกเขาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อการสมรสที่ถูกต้องในประเทศ / เขตอำนาจศาลในสถานที่ที่พวกคุณจะสมรส และไม่มีอุปสรรคใดๆ (เช่น ยังไม่สิ้นสุดสถานภาพสมรสในการแต่งงานครั้งก่อน) มากระทบกับการที่จะสมรสในช่วงเวลานั้นๆ

หลังจากการได้รับวีซ่า K3 จากประเทศไทยแล้ว คู่สมรสชาวต่างชาติ (และบุตรของพวกเขาซึ่งยังไม่ได้สมรส โดยใช้วีซ่าK4) สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่กับคู่สมรสของเขาได้เป็นเวลา 2 ปี เป็นไปได้ว่า ทาง USCIS อาจจะอนุมัติคำร้องการขอเข้าเมืองให้กับผู้สนับสนุนชาวอเมริกันในเวลานั้น และ / หรือคู่สมรสจะสามารถทำคำร้องสำหรับเปลี่ยนแปลงสถานะให้ตนเองกลายเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วีซ่า K3 จากประเทศไทยนั้น อาจจะไม่ใช่การขอวีซ่าคู่สมรสที่ดำเนินการยื่นขอได้อย่างรวดเร็วตามที่ปรารถนา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานผ่านศูนย์อำนวยการบริการการอพยพเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา (United State Center of Immigration Services) หลายแห่ง ก็พิจารณาได้ว่า วีซ่า เค 3 เป็นทางเลือกที่น่ายินดีสำหรับคู่สมรสที่จำต้องอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานาน วีซ่าประเภท นี้ช่วยให้หลายครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง

ภาพรวมของขั้นตอนการขอวีซ่า K3 ในประเทศไทย

กระบวนการสำหรับการขอวีซ่า K3 ในประเทศไทยค่อนข้างจะซับซ้อน อย่างแรกคือการยื่นคำร้องการเข้าเมืองสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก เกี่ยวกับคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสพลเมืองสหรัฐอเมริกา แม้ว่าวีซ่าประเภทนี้ จะไม่ใช่เทคนิคสำหรับการที่บุตรของคู่สมรสจะได้รับวีซ่า K4 แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินการยื่นคำร้องการเข้าเมืองสำหรับพวกเขาเช่นกัน ถ้าเด็กๆไม่ใช่บุตรของคู่สมรสพลเมืองสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนของพวกเขาได้ในการอพยพเข้าเมืองในกรณีส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้ แต่กฎเกณฑ์ในส่วนนี้จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อย

คำร้องขอการเข้าเมืองต้องยื่นให้กับ 1 ใน 2 ของศูนย์อำนวยการบริการการอพยพเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา USCISรับผิดชอบในขั้นตอนของการยื่นคำร้องขอ : ศูนย์บริการเวอร์มอนต์หรือศูนย์บริการแคลิฟลอเนีย ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่คุณยื่นคำร้องในรัฐแต่ละรัฐที่คุณอาศัยอยู่ ในปัจจุบันศูนย์บริการแคลิฟลอเนียมีขั้นตอนที่รวดเร็วสำหรับวีซ่าประเภท K1 จากประเทศไทยและวีซ่าประเภท K3 จากประเทศไทย

หลังจากที่คุณได้รับใบเสร็จอย่างเป็นทางการ หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงการที่คุณได้ผ่านการยื่นร้องขอ จาก USCIS แล้ว คุณสามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K3 กับ USCIS ศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ [National Benefits Center (NBC)] ซึ่งแตกต่างจากคำร้องขอตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ (รวมทั้งคำร้องวีซ่า K1 จากประเทศไทย) ศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ (NBC) จะเป็นศูนย์กลางการดำเนินการยื่นขอวีซ่าประเภท K3 ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคำร้องวีซ่าประเภท K3จากประเทศไทยของคุณจะถูกส่งไปที่นั่นโดยไม่คำนึงถึงถิ่นที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากขั้นตอนของศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ (NBC) และคำร้องวีซ่า K3 จากประเทศไทยของคุณ อนุมัติแล้ว ก็จะส่งต่อไปที่ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ [National Visa Center (NVC)] ทาง NVC จะส่งต่อไปยังสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง คู่สมรสของคุณ (และบุตรของคู่สมรสหรือบุตรของพวกคุณเอง) จะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ (ในทางเทคนิค คุณไม่ต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ ดีที่สุดที่คุณทำแค่เพื่อการสนับสนุนที่โปร่งใส) การสัมภาษณ์ที่กงสุล การสัมภาษณ์วีซ่า K3 กับเจ้าหน้าที่ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย โดยปกติจะมุ่งเน้นที่การตรวจสอบความโปร่งใสของความสัมพันธ์ของคุณกับคู่สมรสของคุณและยืนอยู่บนความสามารถในการสนับสนุนของคุณต่อคู่สมรส รวมทั้งบุตรของคู่สมรสหรือของตัวคุณ ถ้าพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ปัญหาอื่นสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคู่สมรสของคุณเคยมีปัญหาในการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือถ้าพวกเขามีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย

เมื่อคู่สมรสของคุณได้รับวีซ่าประเภท K3 จากประเทศไทยแล้ว พวกเขาจะสามารถมาอาศัยกับคุณในสหรัฐอเมริกา เพราะวีซ่า K3 จากประเทศไทย คือ “Multiple Entry Visa” พวกเขาสามารถเดินทางโดยใช้วีซ่า K3 ได้ และพวกเขายังสามารถได้รับอนุญาตให้ทำงานได้โดยใช้วีซ่า K3 อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ เมื่อพวกเขามาถึงแล้ว โดยปกติคุณควรติดตามคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างเร็วที่สุด (หรืออย่างน้อยที่สุด มีคำร้องขอที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรตามกฏหมาย ก่อนที่วีซ่า K3 จากประเทศไทยของพวกเขาจะหมดอายุ นอกจากนี้ ยังคงเป็นไปได้(และเป็นวิธีที่ดีที่สุด)เพื่อการรักษาความปลอดภัย สำหรับการอนุญาตทำงานของพวกเขาและการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับคำร้องของการเปลี่ยนสถานะของพวกเขา มากกว่าแค่อาศัยวีซ่า K3 จากประเทศไทยของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน การพิสูจน์ในการร้องขอเพื่อคู่สมรสหรือบุตรของคุณ ถ้าพวกเขามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K4 จากประเทศไทย

คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า K3 สามารถทำงานได้หรือไม่?

ได้ คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า K3 สามารถทำงานได้ เมื่อเข้ามาในประเทศ หลังจากได้รับบัตรประกันสังคม (Social Security Card) และเอกสารอนุมัติการจ้างงาน [Employment Authorization Document (EAD)]

คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า K3 สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ได้ คุณมีอิสระที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา ใบขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว (Advance parole) ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา ผู้ถือวีซ่า K3 จากประเทศไทย และผู้รับวีซ่า K4 อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลา 2 ปี และเป็นวีซ่าประเภท Multiple re-entry

Start your application by clicking the button below

If you wish to apply for a Spouse Visa, it is highly recommended to apply for a CR-1 Visa instead of a K3 Visa. The K-3 has mostly been phased out and replaced by the CR-1 Visa. Please click here for more information.

K3 Visa Gold Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900