ปรึกษาฟรี

รับคำปรึกษาฟรีกับที่ปรึกษาวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

โทรหาเราวันนีั้ ที่ 084 021 9800.

วีซ่าเค3 คู่สมรสสหรัฐอเมริกา

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

วีซ่า K3 คืออะไร?

ถ้าคุณสมรสกับชาวไทยและคุณเป็นชาวอเมริกัน คุณต้องยื่นขอวีซ่าคู่สมรส (K3 VISA) เพื่อนำภรรยาของคุณกลับไปที่สหรัฐอเมริกา กระบวนการยื่นขอวีซ่าคู่สมรส คือคุณต้องยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรส ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (I-130) คำร้องนั้นจะถูกยื่นมาที่ศูนย์บริการ(Service Center) แล้วศูนย์บริการจะแจ้งกลับไปหาคุณเมื่อได้รับเอกสารของคุณแล้ว คุณจะต้องยื่นคำร้อง I-129F เพื่อวีซ่าคู่สมรส K3 ที่ศูนย์บริการในเมืองชิคาโก (Chicago Center) และทางศูนย์บริการที่ชิคาโกจะส่งเอกสารคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K3 ของคุณไปที่ศูนย์บริการเมืองมิสซูรี (Missouri Center) เพื่อดำเนินการต่อไป เมื่อคำร้องวีซ่าสมรส K3 เสร็จสมบูรณ์ ก็จะถูกส่งมาที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร

โปรดจำไว้ว่าขั้นตอนจะเหมือนกับการขอวีซ่า K1 แต่วีซ่า K3 จะดูซับซ้อนกว่า

ใครคือผู้มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าสมรส K3 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย?

วีซ่าคู่สมรส K3 ถูกสร้างเพื่อชาวอเมริกัน ซึ่งต้องการรับภรรยากลับไปที่สหรัฐอเมริกา ขั้นตอนจะใช้เวลายาวนานกว่าการยื่นขอวีซ่า K1 วีซ่าคู่สมรส K3 เป็นวีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) ซึ่งหมายความว่าภรรยาของคุณจะไม่ได้รับถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) เมื่อเธอมาถึงที่สหรัฐอเมริกา แต่เธอยังคงต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงสถานะ (adjustment of status) อย่างไรก็ตามวีซ่าคู่สมรส K3 ก็ยังอนุญาตให้ภรรยาของคุณเดินทางออกนอกประเทศได้ ไม่เหมือนกับวีซ่า K1 เพราะจะเข้าประเทศได้ครั้งเดียว และภรรยาของคุณยังสามารถนำบุตรของเธอ ซึ่งอยู่ภายใต้วีซ่า K4 มาได้อีกด้วย แต่ในคำร้อง I-130 คุณอาจจะต้องการยื่นแยกกัน

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวีซ่าสมรส K3 มีดังต่อไปนี้

  • คุณต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นคู่สมรสของคุณ
  • คุณต้องมีคำร้องการเข้าเมืองที่รอการแต่งตั้งชื่อของภรรยาชาวไทยของคุณซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ ที USCIS
  • การสมรสระหว่างคุณกับภรรยาชาวไทยต้องสมบูรณ์ ความหมายคือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการสมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายในประเทศไทยหรือประเทศ/อำนาจศาลที่คุณสามารถกันได้ และจะต้องไม่มีเรื่องใดๆที่เป็นอุปสรรค (เช่น การสมรสครั้งก่อนยังไม่สิ้นสุดลง) กับความสามารถในการสมรสใหม่ในช่วงเวลานั้น

หลังจากได้รับวีซ่าสมรส K3 แล้ว ภรรยาชาวไทยของคุณ (และบุตรของเธอซึ่งยังไม่ได้สมรส สามารถใช้วีซ่า K4) เดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่กับคุณได้นานถึง 2 ปี อาจเป็นไปได้ว่าในระหว่างเวลานั้น USCIS จะอนุมัติคำร้องการเข้าเมืองที่คุณยื่นเอกสารไว้ และเธอจะสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) ในสหรัฐอเมริกาได้ การได้รับวีซ่าคู่สมรส K3 ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถได้รับ Spousal immigration VISA เร็วกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามกระบวนการที่ศูนย์บริการ USCIS จะใช้เวลายาวนาน ซึ่งจะทำให้ภรรยาของคุณจะต้องอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น แต่วีซ่าคู่สมรส K3 ก็เป็นวีซ่าที่จะช่วยทำให้คู่สมรสได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

Start your application by clicking the button below

If you wish to apply for a Spouse Visa, it is highly recommended to apply for a CR-1 Visa instead of a K3 Visa. The K-3 has mostly been phased out and replaced by the CR-1 Visa. Please click here for more information.

K3 Visa Gold Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900