การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

การเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับชาวไทย

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารทางการหนึ่งที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการในราชอาณาจักรไทย เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และการปราศจากประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย โดยจุดประสงค์หลักของการดำเนินการขอเอกสารคือการแสดงตัวตนว่าผู้ถือครองไม่เคยมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบสุขภายในรัฐ โดยการได้รับใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะต้องทำการขอเอกสารที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพฯ เท่านั้น

สำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอรับตรวจลงตราเพื่อไปต่างประเทศ สยาม ลีเกิ้ล มีการให้บริการและข้อเสนอที่มีความราบรื่นและสะดวก

ข้อดีของการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสยาม ลีเกิ้ล

 • คุณไม่ต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวของคุณเอง
 • ทาง สยาม ลีเกิ้ล จะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดต่อขอใบประวัติอาชญากรรม
 • สามารถส่งเอกสารตรงไปยังประเทศที่คุณพำนักอยู่ได้

ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้

 • ชาวไทยที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ชาวไทยที่กำลังพำนักในประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

 • สำเนาหนังสือเดินทางปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารประกอบการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
 • สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สด.8
  • สด.43
  • เอกสารยืนยันการจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) แบบ 3 ปี หรือ 5 ปี
 • สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุ 17-19 ปี
  • สด.9

กระบวนการทำงานของสยาม ลีเกิ้ล

 • ผู้รับบริการส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของ สยาม ลีเกิ้ล ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ทางสยาม ลีเกิ้ล ดำเนินการส่งเอกสารไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กระบวนการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมใช้เวลา 5 วัน ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งเอกสาร

ชาวไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

 • ค่าบริการ 10,700 บาท รวมค่าภาษี VAT 7% แล้ว
 • ค่าธรรมเนียมรัฐบาล 5,000 บาท

ชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • ค่าบริการ 5,350 บาท รวมค่าภาษี VAT 7% แล้ว
 • ค่าธรรมเนียมรัฐบาล 2,200 บาท

**The fees include the courier fees

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
Thailand: +66 2254-8900
Thai Visa Options
Choose your nationality and type of visa.