วิธีเปิดบัญชีธนาคารสำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

สำหรับชาวต่างชาติ

ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

ข้อกำหนดทั้งหมดมีความแตกต่างตามที่แต่ละธนาคารได้กำหนดไว้ แต่สำหรับชาวต่างชาตินั้น ข้อกำหนดที่มีความเหมือนกันแยกได้ดังนี้

 1. ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือเดินทาง
 2. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
  • ใบอนุญาตทำงาน
  • หนังสือเดินทาง

การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักท่องเที่ยว

สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในสองประเภทข้างต้น หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี ดังนี้

 • จดหมายยืนยันตัวตนจากสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • เอกสารจากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศที่มีชื่ออย่างถูกต้อง
 • บัญชีธนาคารต่างประเทศของผู้ขอเปิดบัญชีส่งผ่าน SWIFT โดยมีรหัส SWIFT ที่ใช้ได้จริง
 • บุคคลรับรองที่เชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • จดหมายรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น Siam Legal International

โดยในการขอเอกสารอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ในการรวบรวมและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก

ทางสยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชันแนล กรุงเทพฯ ให้บริการในการออกเอกสารยืนยันตัวตนแก่ชาวต่างชาติ โดยใช้เพียงหนังสือเดินทางเล่มเดียว

บริการเปิดบัญชีธนาคารของสยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชันแนล กรุงเทพฯสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือใบอนุญาตทำงาน มีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก โดยผู้รับบริการจะได้รับเอกสารยืนยันตัวตนดังนี

 • แบบฟอร์มเปิดใช้บริการบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
 • จดหมายยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างชาติ มีตราประทับรับรองจากสยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล
 • สำเนาหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้รับรองบุคคลที่ 3 มีตราประทับรับรองจากสยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล
 • หนังสือเดินทางของผู้รับบริการ

โดยมีค่าบริการทั้งหมด 5,000 บาท

การเปิดบัญชีธนาคารและการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย

การเปิดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของธนาคารในประเทศไทย มีค่าการเปิดบัญชีและเงินฝากเข้าบัญชีแรกเริ่ม 500 บาท และค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตเริ่มต้น 200 บาท โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตออกเมื่อถึงวันครบรอบในแต่ละปี

สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีความร่วมมือเพื่อให้บริการเปิดบัญชีธนาคารแก่ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพ โดยบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพมีหลากหลายประเภท รวมถึงบัตรเดบิตที่สามารถใช้ร่วมกับบัตรแรบบิท เพื่อเดินทางโดย BTS หรือใช้ Line Pay แบบหักตรงจากบัตร

นอกจากนี้แล้ว ทางธนาคารกรุงเทพยังมีบริการคำนวณดอกเบี้ย โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือบัญชีในทุกๆ 6 เดือน

การเป็นผู้ครอบครองบัญชีธนาคารประเทศไทย ทำให้เจ้าของบัญชีสามารถทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เช่น Mobile Banking และชำระค่าสาธารณูปโภคในประเทศไทยออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้เงินสด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
10250

(BTS อโศก ทางออก 6)

Our service fee is $150.00 for opening a local currency account in Bangkok.

 
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
Thailand: +66 2254-8900
Siam Legal WhatsApp Number
Siam Legal LINE ID
Thai Visa Options
Choose your nationality and type of visa.