วีซ่าไปแคนาดาส

หรับประเทศไทย

การท่องเที่ยวแคนนาดาสำหรับคนไทย จะต้องได้รับวีซ่าแคนนาดาประเภทไหนก็ได้เสียก่อน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อจะได้รับการยอมรับในการเข้าประเทศ การได้รับวีซ่าแคนนาดาที่เฉพาะเจาะจง อาจแตกต่างกันไปตามจำนวนครั้งที่คุณต้องการที่จะเข้าประเทศ ในกรณีนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะกำหนดล่วงหน้าในวีซ่าที่เหมาะสมสำหรับคุณ ก่อนที่คุณจะดำเนินการยื่นขอวีซ่า

การบริการวีซ่าสำหรับประเทศแคนาดา

ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางและจำนวนครั้งที่คุณต้องการที่จะเข้าไปยังประเทศแคนาดา คุณจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการขอวีซ่าที่เหมาะสมกับคุณ

 1. วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าเยี่ยมเยียน
 2. วีซ่าครอบครัว
 3. วีซ่าคู่สมรส
 4. วีซ่าทำงาน
 5. วีซ่านักเรียน

เอกสารทั่วไปที่จำเป็น

 1. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าให้สมบูรณ์
 2. พาสปอร์ตฉบับจริง (กรุณานำพาสปอร์ตเล่มเก่าของคุณมาด้วย, ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน - ดูรายละเอียด ที่นี่
 4. หลักฐานการเงินหรือกองทุนที่เพียงพอ
 5. รายละเอียดของการจ้างงาน (สามารถเป็นฟอร์มที่แตกต่างได้)
  • จดหมายการจ้างงานที่ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาของการทำงาน สลิปเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  • ถ้าทำงานภายในหน่วยงานของรัฐบาล ต้องใช้ใบลาและต้องระบุว่าคุณเป็นบุคลากรขององค์กร หรือการจ้างงานในภาคเอกชน
  • ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานฉบับจริงและสำเนาของเอกสารจดทะเบียนบริษัทมาด้วย
 6. จดหมายเชิญจากแคนนาดา (สำหรับการสมัครที่มีจุดประสงค์ของการเดินทางไปเพื่อธุรกิจ อบรม สัมนา หรือ อื่นๆ
 7. ใบรับรองความประพฤติออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร)
Siam Legal สามารถทำอะไรเพื่อคุณได้บ้าง

ถ้าคุณต้องการได้รับวีซ่าไปแคนนาดา เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ โดยมีขั้นตอนการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบอย่างเต็มที่กับผู้สนับสนุนของคุณและตัวของคุณ, สถานภาพทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาและยืนยันว่าวีซ่าประเภทไหนที่เหมาะกับคุณ
 • รายการตรวจสอบที่คลอบคลุม เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครและผู้สนับสนุน (ถ้ามี)
 • การเตรียมความพร้อมอย่างละเอียด สำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณ
 • การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
 • การจัดการอย่างรอบคอบทุกครั้งที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือในการสัมภาษณ์กับกงสุล
 • ช่วยเหลืออย่างไม่จำกัดผ่านทางโทรศัพท์กับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของเรา

ติดต่อนักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนนาดาในกรุงเทพ,พัทยา ,ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อจัดการวีซ่าของคุณไปที่แคนนาดาในประเทศไทยหรือคลิกที่ปุ่มข้างล่าง

Canadian Visas
Canadian Tourist Visa Spouse Visa to Canada
Student Visa to Canada Family Visa to Canada
Work Visa to Canada Canadian Visas
Canadian Embassy in Bangkok
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
Thailand: +66 2254-8900