วีซ่านักเรียนที่แคนาดาในประเทศไทย

หรับประเทศไทย

แคนาดามีการเรียนการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาสสำหรับชาวต่างชาติให้เข้ามาเรียน จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากต้องการไปแคนาดาเพื่อข้อเสนอทางการศึกษาเหล่านี้ ชาวไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่อยากเดินทางไปประเทศแคนาดาเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกับชาวต่างชาติอื่นๆ ชาวไทยต้องได้รับใบอนุญาตนักเรียน (Student Permit) ถ้าพวกเขาต้องการจะไปเรียนที่แคนาดาในระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ใบอนุญาตหรือวีซ่านี้จะต้องได้รับจากสถานฑูตแคนาดาในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง

เอกสารที่ต้องการสำหรับการขอวีซ่านักเรียน

 1. แบบฟอร์มใบสมัครการขอวีซ่า - กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องและชัดเจน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง - หนังสือเดินทางที่มีระยะเวลาครอบคลุมในช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา และไม่ควรที่จะหมดอายุก่อนที่คุณจะกลับมาที่ประเทศไทย หนังสือเดินทางฉบับเก่า จะต้องได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน – รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 4 รูป ซึ่งถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ดูรายละเอียด ที่นี่.
 4. สำเนาต้นฉบับจดหมาย การเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. เอกสารการศึกษาที่ผ่านมาและปัจจุบัน - อาจต้องแสดงใบรับรองผลการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ถ้าเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 6. เอกสารที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ - ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL อาจใช้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้
 7. หลักฐานที่สนับสนุนสถานภาพทางการเงิน
 8. ใบรับรองความประพฤติออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สิ่งนี้ต้องมีสำหรับนักเรียนอายุ18 ปี และ18 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีความประพฤติที่ดี
 9. ใบรับรองแพทย์ - ต้องได้ตามข้อกำหนดของทางสถานฑูต เมื่อการขอวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติชั่วคราว

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

เมื่อคุณได้รับการตอบรับเพื่อเข้าหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา นั่นคือคุณมีความพร้อมที่จะสมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาในประเทศไทย ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดฉบับเสร็จสมบูรณ์
 2. การขอวีซ่าต้องทำที่สถานฑูตแคนาดาในประเทศที่คุณอยู่อาศัย ประเทศที่คุณถือสัญชาติ หรือประเทศที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 3. อาจมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่วีซ่า
 4. การสมัครจะได้รับการแจ้งอีกครั้งโดยสถานฑูตเมื่อผลของการสมัครพร้อมแล้ว

Siam Legal สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

เราสามารถช่วยเหลือคุณโดยมืออาชีพ ในการเตรียมการเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าโดยแพ็คเกจการบริการของเรา ดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบอย่างเต็มที่กับผู้สนับสนุนของคุณและตัวของคุณ สถานภาพทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยทางแคนาดาสำหรับเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสมัคร
 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา
 • รายการตรวจสอบที่คลอบคลุม เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(ทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน)
 • การเตรียมความพร้อมอย่างละเอียด สำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณ
 • การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
 • การจัดการอย่างรอบคอบทุกครั้งที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือในการสัมภาษณ์กงสุล
 • ช่วยเหลืออย่างไม่จำกัดผ่านทางโทรศัพท์กับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของเรา
Start your application by clicking the button below

ข้อควรจำ

 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีเงื่อนไขของเอกสารดังต่อไปนี้
  • การประกาศรับรองของพ่อแม่ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่ระบุว่าการการจัดการเตรียมการนั้นทำโดยผู้ปกครอง (ชื่อเต็มของผู้ปกครอง) ที่จะทำหน้าที่ในฐานะพ่อแม่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อต้องมีการพบแพทย์ในทันทีหรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
  • การประกาศรับรองลงลายมือชื่อโดยผู้ปกครองในประเทศแคนาดาซึ่งยืนยันด้วยความเป็นจริงในการประกาศรับรองเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะถูกเรียกเก็บและไม่มีการคืนเงิน กรณีการขอวีซ่าถูกปฎิเสธหรือถูกเพิกถอน
 • อาจมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่วีซ่า

ติดต่อนักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนนาดาในกรุงเทพ,พัทยา ,ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อจัดการวีซ่าของคุณไปที่แคนนาดาในประเทศไทยหรือคลิกที่ปุ่มข้างล่าง

Canadian Visas
Canadian Tourist Visa Spouse Visa to Canada
Student Visa to Canada Family Visa to Canada
Work Visa to Canada Canadian Visas
Canadian Embassy in Bangkok
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
Thailand: +66 2254-8900