สถานฑูตแคนาดาในกรุงเทพมหานคร | Siam Legal International

สถานฑูตแคนาดา

ในกรุงเทพมหานคร

สถานฑูตแคนาดาในกรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพลเมืองแคนาดาทุกคนในประเทศไทยทั้งผู้เป็นนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย ที่ถือหนังสือเดินทางแคนาดา เอกสารการท่องเที่ยว จัดหาบริการทางกฏหมาย ให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินในกรณีที่เจ็บป่วย ถูกจับกุม หรือเสียชีวิต

สถานฑูตยังคงมีสำนักงานวีซ่า Citizenship and Immigration Canada (CIC) ในภูมิภาคย่อย (ประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว) สำนักงานวีซ่า Citizenship and Immigration Canada (CIC) จัดการเรื่องวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง ปกป้องผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศแคนาดาและช่วยพวกเขาเข้าสู่สังคมแคนาดาและกลายเป็นพลเมืองแคนาดา CIC ยังคงมีหน้าที่ในการอนุมัติและออกวีซ่า ดูแลความผาสุกของชาวต่างชาติทั้งที่อยู่อาศัยชั่วคราวและเป็นผู้อพยพ

สำนักงานวีซ่า CIC ให้บริการการขอวีซ่าจากไทย กัมพูชา พม่า ลาว เท่านั้น สำนักงานท้องถิ่น CIC ดำเนินกระบวนการทำงานและการออกเอกสารต่อไปนี้

  • วีซ่าอพยพ (Immigrant Visas)
  • วีซ่า พักอาศัยชั่วคราว (Temporary Resident Visas)
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  • วีซ่านักเรียน (Study Permit)
สถานฑูตแคนาดา : ติดต่อ
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถนนพระราม 4
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 (0) 2636-0540
โทรสาร:+66 (0) 2636-0566
อีเมลล์: bngkk@international.gc.ca
เวปไซต์: www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/

เวลาทำการ:
จันทร์-พฤหัสบดี: 07:30 - 16:15 น.
ศุกร์: 07:30 - 13:00 น.

สถานฑูตแคนาดา : โทรศัพท์
ฝ่ายบริหาร:+66 (0) 2636-0566
เกี่ยวกับการพาณิชย์ :+66 (0) 2636-0568
กงสุล/หนังสือเดินทาง/พลเมือง:+66 (0) 2636-0555
การพัฒนา:+66 (0) 2636-0569
การบริการทนายความ:+66 (0) 2636-0569
ตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่า):+66 (0) 2636-0567
ประสานงานตำรวจ:+66 (0) 2636-0565
ฝ่ายการเมืองและกิจการของรัฐบาล:+66 (0) 2636-0565
สถานกงสุลแคนาดา: ติดต่อ
สถานกงสุลแคนาดาที่เชียงใหม่ 151 ซูเปอร์ไฮเวย์
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 50000

โทรฯ: +66 (0) 5385-0147 or +66 (0) 5324-2292
โทรสาร: +66 (0) 5385-0332

บริการกงสุลในกัมพูชา

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของแคนาดา - ออสเตรเลีย ของการบริการกงสุล สถานฑูตออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือแก่การท่องเที่ยวแคนาดา และการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานฑูตออสเตรเลีย
No. 16B, National Assembly Street
Sangkat Tonle Bassac
Khan Chamkamon
Phnom Penh, Cambodia

โทรศัพท์: +855 (23) 213-470
โทรสาร: +855 (23) 213-413
Canadian Visas
Canadian Tourist Visa Spouse Visa to Canada
Student Visa to Canada Family Visa to Canada
Work Visa to Canada Canadian Visas
Canadian Embassy in Bangkok
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
Thailand: +66 2254-8900
Siam Legal WhatsApp Number
Siam Legal LINE ID