ปรึกษาฟรี

รับคำปรึกษาฟรีกับที่ปรึกษาวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

โทรหาเราวันนีั้ ที่ 084 021 9800.

วีซ่าท่องเที่ยว สหรัฐอเมริกา

จากประเทศไทย

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การได้รับวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย สามารถยุ่งยากถ้าไม่มีทนายความตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาช่วย ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า สัญชาติไทยใครที่ต้องการเดินทางเข้าไปที่สหรัฐอเมริกา อันดับแรกต้องมีคือวีซ่าท่องเที่ยว โดยการยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ หรือ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่

วีซ่าธุรกิจสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย (B-1 Visa)

ถ้าวัตถุประสงค์สำหรับการวางแผนการเดินทางของคุณ คือ การประชุ่มกับหุ้นส่วนธุรกิจที่มีศักยภาพ, เดินทางไปเพื่อการค้นหาแนวทางธุรกิจใหม่, การวางแผนด้านการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ หรือ สัมมนาด้านธุรกิจ, ร่วมการประชุม, หรือ เจรจาต่อรองข้อตกลงทางธุรกิจ, ดังนั้น วีซ่าเยี่ยมเยียนธุรกิจ จะเป็นวีซ่าประเภทที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางของคุณ ใบสมัครวีซ่าธุรกิจสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยมีอัตราการอนุมัติสูง ถ้าคุณสามารถแสดงเอกสารประกอบที่เหมาะสมได้ อาทิเช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท, ใบเสร็จภาษีนิติบุคคล, ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม, การจ่ายเงินประกันสังคมของพนักงานไทย, ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารในประเทศไทย 3 ปีล่าสุด, การให้กู้ของบริษัท, รายการทรัพย์สินของบริษัท และ ความต้องการของผู้สมัครในการเข้าร่วมธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย (B-2 Visa)

ถ้าวัตถุประสงค์สำหรับการวางแผนการเดินทางของคุณ คือ สำหรับวันพักผ่อน หรือ วันหยุด, รวมถึงการท่องเที่ยว, การชมทิวทัศน์, เยี่ยมเยือนเพื่อน หรือ ครอบครัว, การพักผ่อน, การเข้าการรักษา, และ กิจกรรมทางสังคม หรือ การบริการ, ดังนั้น วีซ่าท่องเที่ยวจะเป็นวีซ่าประเภทที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางเขาสหรัฐอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้คนสัญชาติไทยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ วีซ่าท่องเที่ยวที่ออกโดยสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศไทย อนุญาตให้คนไทยเดินทางไปและกลับสหรัฐอเมริกาได้เป็นเวลา 10 ปี แต่หละครั้งของการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาวีซ่าท่องเที่ยวอาจได้รับอนุญาตพำนักนานถึง 6 เดือน

การสมัครสำหรับแฟนสาวชาวไทยเพื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสำหรับช่วงวันหยุดสั้น ๆ เพื่อเยี่ยมเพื่อนและครอบครัวของคุณนั้น จะเป็นกระบวนการที่ยากลำบาก แฟนสาวชาวไทยของคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขาวางแผนที่จะกลับเมืองไทยอย่างแน่นอน ถ้าพวกเขามีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรส เจ้าหน้าที่ๆ สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจะปฏิเสธใบสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว และ แนะนำให้แฟนสาวชาวไทยให้สมัครวีซ่าที่เหมาะสมเช่น วีซ่าคู่หมั้น (K-1 Visa) ประเทศไทย

ชาวอเมริกันหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ เมื่อยังพยายามให้แฟนสาวของพวกเขาสมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯ การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาของแฟนสาวชาวไทยมักจะถูกปฏิเสธ ในระหว่างการสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลได้ค้นพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ่ง เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะสันนิษฐานว่าผู้สมัครตั้งใจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและไม่เดินทางกลับประเทศไทย หากทั้งคู่ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ ก่อนการยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวพวกเขาอาจได้รับคำแนะนำให้สมัครวีซ่าคู่หมั้น (K-1 Fiancé Visa) ในประเทศไทยแทน

แต่ถ้าผู้สมัครชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ด้วยความตั้งใจที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวแต่เพียงผู้เดียวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางการเงินและมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ เขา/เธอ จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

การสมัครวีซ่าธุรกิจ หรือ วีซ่าท่องเที่ยว สหรัฐอเมริกา

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ DS-160

  ขั้นตอนแรกของการดำเนินการ คือ การส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือ ที่เรียกว่าแบบฟอร์ม DS-160 คุณต้องกรอกในส่วนของวีซ่าท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาแล้วยื่นทางออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์อาจใช้เวลา 45 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นคุณจะต้องมีความรอบครอบในการกรอกแบบฟอร์ม หลังจากยื่นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันและรหัสที่คุณต้องการสำหรับรายระเอียดวีซ่าของคุณ

 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

  หลังจากได้รับการยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของคุณแล้ว คุณจะได้รับคำแนะนำรายละเอียดในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูตสหรัฐอเมริกา คุณต้องพิมพ์คำแนะนำในการชำระเงินและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่ๆ สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ ปัจจุบันคือ 4,960 บาท

 3. นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

  หลังจากคุณชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าในการรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คุณต้องจองนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ เนื่องจากงานที่มากของเจ้าหน้าที่มีนั้น กรุณาจองนัดวันสัมภาษณ์โดยเร็วที่สุดหรือก่อนการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เมื่อขั้นตอนจองวันนัดสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คุณจะได้รับจดหมายทางอีเมล์เพื่อยืนยันการสัมภาษณ์ซึ่งคุณต้องถือไปวันสัมภาษณ์ด้วย

 4. รายการเตียมการสมัคร

  นี่คือเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้สมัครจะต้องนำมาในวันสัมภาษณ์:

  • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
  • รูปถ่าย (2x2 นิ้ว)
  • ใบยื่นยันแบบฟอร์ม DS-160 และ รหัส
  • ใบเสร็จของการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • ใบยื่นยันการนัดสัมภาษณ์
  • จดหมายอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ
  • หลักฐานทางการเงิน งบการเงินหรือบัญชีธนาคารเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพื่อท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา
  • ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย เช่น ครอบครัว, สัญญางาน, สัญญาเช่า หรือ โฉนดที่ดินซึ่งพิสูจน์ว่าคุณจะกลับมา
  • จดหมายเชิญวีซ่าผู้มาเยือนสหรัฐอเมริกาจากเพื่อน หรือ ครอบครัวในสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี)
  • การตรวจสอบประวัติทางอาญา หรือ จดหมายจากหน่วยงานที่ระบุว่าคุณไม่มีคดีความมาก่อน
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาครั้งก่อน หรือ การเยี่ยมชมสหรัฐอเมริกา ใช้เฉพาะถ้าคุณเคยไปที่สหรัฐอเมริกามาก่อน หรือ ถ้าคุณถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกามาก่อน
  • ใบรับรองผลการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร สิ่งนี้ใช้ได้กับนักเรียนเท่านั้น
  • จดหมายจากนายจ้างของคุณ และ สลิปเงินเดือนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หากปัจจุบันคุณเป็นลูกจ้าง
  • จดหมายจากบริษัทที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และตำแหน่งงานของคุณ (เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ)

  ชาวอเมริกันมักจะติดต่อบริษัทฯ ของเรา และ สอบถามถ้าพวกเขาสามารถเขียนจดหมายสนับสนุนสำหรับใบสมัครคนไทยเพื่อเยี่ยมเยือนสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯ จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองสำหรับการขอวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา

 5. การเข้าการสัมภาษณ์วีซ่า

  ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของคุณและเหตุผลที่คุณต้องการที่จะไปสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อถูกต้อง การสัมภาษณ์ใช้เวลาไม่นาน แต่ให้แน่ใจว่าตอบคำถามเป็นความจริง และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง

  คุณจะทราบผลของการสมัครวีซ่าของคุณทันทีเมื่อเสร็จการสัมภาษณ์ หากวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติหนังสือเดินทางของคุณจะถูกเก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่กงสุล คุณอาจเลือกที่จะขอรับหนังสือเดินทางของคุณได้ที่ๆ ทำการไปรษณีย์ หรือ ส่งหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าไปยังที่อยู่บ้านของคุณ

ทำไมต้องเลือกเราสำหรับการสมัครวีซ่าธุรกิจ หรือ ท่องเที่ยว สหรัฐอเมริกา?

สยาม ลีเกิล ให้บริการแก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) สิ่งต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบประวัติส่วนตัวการเงิน และ การจ้างงานของคุณทั้งหมด
 • ให้คำปรึกษา และยืนยันว่าวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ นั้นเหมาะสมกับคุณ
 • ตรวจสอบรายการของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่คุณต้องใช้สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ของคุณ
 • การเตรียมการยื่นขอวีซ่าอย่างมืออาชีพและแม่นยำ
 • การยื่นใบสมัครขอวีซ่าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหรัฐฯ ที่มีความสามารถของเรา
 • การเตรียมการติดต่อกับสถานทูตสหรัฐฯ อย่างเชี่ยวชาญ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์กับกงสุล
 • การติดต่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา
Start your application by clicking the button below
US Tourist Visa
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900