สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ

ปัจจุบันสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีที่กรุงเทพมหานครและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่

สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานฑูตสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีการบริการที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและปกป้องคุ้มครองพลเมืองสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย นางคริสตี้ เคนนี่ย์, Mrs. Kristie A. Kenney ปัจจุบันเป็นเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ณ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานครและสถานกงสุลที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อการดำเนินการที่หลากหลาย ทางสถานฑูตมีการทำงานในหลายภาคส่วน และสำนักงานยังได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตรงจุดประสงค์ ในส่วนนี้ยังได้รวมไปถึงแผนกสถานกงสุล สำนักงานฑูตทางทหาร แผนกเศรษฐกิจ แผนกการบริหาร แผนกการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม แผนกการเมือง ผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่นของสำนักงานกิจการส่วนภูมิภาค สำนักงานกิจการสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานประกันภัยภูมิภาคและแผนกอาชญากรรมข้ามชาติ

ส่วนของสถานกงสุลของสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร มีการแบ่งการบริการให้แก่พลเมืองสหรัฐอเมริกาและแผนกบริการด้านวีซ่าเพื่อบริการแก่พลเมืองสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพพลเมืองสหรัฐอเมริกา และผู้มาเยือนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือในการใช้หนังสือเดินทาง รวมทั้งการออกหนังสือเดินทางในกรณีฉุกเฉิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ดำเนินการรายงานเกี่ยวกับการเกิดและการตายในประเทศไทย การปฎิบัติตามกฏหมาย การอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับผลประโยชน์ของรัฐบาลกลาง และความช่วยเหลือในเรื่องฉุกเฉินเพื่อให้พลเมืองสหรัฐอเมริกา อยู่อย่างมีความสุข

แผนกวีซ่า ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในอีกแง่หนึ่งก็มีบริการให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเยี่ยมเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาชั่วคราว หรือ พำนักอย่างไม่มีกำหนด หรือ พำนักอาศัยแบบถาววร โดยเฉพาอย่างยิ่ง ทางสถานทูตในกรุงเทพมหานครยังได้บริการดำเนินการกับวีซ่าในทุกประเภท ดังเช่น วีซ่าประเภทชั่วคราวและวีซ่าประเภทถาวร วีซ่าประเภทชั่วคราวยังรวมไปถึงวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนและวีซ่าประเภทธุรกิจ ในขณะที่วีซ่าประเภทถาวรสามารถใช้แบบฟอร์มของวีซ่าคู่หมั้น ( K1 Fiance Visa ) วีซ่าแต่งงาน ( K 3 Marriage Visa) วีซ่าแต่งงานแบบมีเงื่อนไข ( CR-1 ) วีซ่าแต่งงานแบบไม่มีเงื่อนไข ( IR-1 ) และวีซ่าในการทำงานท่ามกลางวีซ่าประเภทอื่นๆ ในขณะที่แผนกกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถดำเนินการในด้านวีซ่าพำนักแบบถาวรได้เท่านั้นในส่วนของ 16 จังหวัดในภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง และยังช่วยเหลือชาวอเมิรกันที่พำนักอาศัยหรือเยี่ยมเยือนจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย

สถานเอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120/22 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0.700 - 16.00 น. และจะปิดทำการในวันหยุดราชการ ติดต่อสถานทูตได้ที่หมายเลข 02-205-4000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ของทางสถานทูตที่ http://bangkok.usembassy.gov/

สถานกงสุลประจำประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนวิชยานนท์ คุณสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 053-107-700 หรือสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ของทางสถานกงสุลที่ http://chiangmai.usconsulate.gov/