ปรึกษาฟรี

รับคำปรึกษาฟรีกับที่ปรึกษาวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

โทรหาเราวันนีั้ ที่ 084 021 9800.

เค2 และ วีซ่าสหรัฐอเมริกาเค4

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

วีซ่า K2 คืออะไร?

วีซ่า Non-immigrant K2 อนุญาตให้บุตรของผู้ถือวีซ่าคู่หมั้น K1 เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและรอความพร้อมของวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa) นี่เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ของวีซ่า K1

บุตรของคู่หมั้นอาจได้รับวีซ่า K2 จากคำร้องของผู้ปกครองซึ่งเป็นคู่หมั้น พลเมืองสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ยื่นคำร้องต้องทำให้มั่นใจว่า คุณใส่ชื่อของบุตรลงในคำร้อง I-129F หรือไม่ หลังจากการสมรสระหว่างผู้ปกครองของบุตรกับพลเมืองสหรัฐอเมริกา บุตรจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอจากฟอร์ม I-485 แยกต่างหาก เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัย (Permanent Residence) หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ (Adjust status) บุตรสามารถเดินทางกับผู้ปกครองผู้ถือวีซ่า K1 / คู่หมั้นได้ หรือจะตามมาในภายหลังภายใน 1ปีนับจากวันที่อนุมัติวีซ่า K1 ในผู้ปกครองของบุตรก็ได้ คำร้องที่แยกออกมาต่างหากไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าบุตรมาหรือติดตามคู่หมั้นชาวต่างชาติภายใน1ปีนับแต่วันที่อนุมัติวีซ่า K1 ในผู้ปกครอง ถ้าเกิน 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติวีซ่า จึงจะจำเป็นต้องใช้คำร้องแยกต่างหากเพื่อขอวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa)

โปรดจำไว้ว่า ความต้องการนี้อยู่ภายใต้กฏหมายตรวจคนเข้าเมือง บุตรต้องมีสถานะโสด และ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ/แม่เลี้ยง กับ ลูกติดต้องมีมาตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะอายุ 18ปี

ประโยชน์ของ K2

 • บุตรไม่จำเป็นต้องขอ I-129F แยกต่างหากจากประเทศไทย
 • วีซ่าสำหรับบุตรของคู่หมั้นชาวต่างชาติจะต้องได้รับการอนุมัติในเวลาเดียวกับคู่หมั้นชาวไทยที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร
 • สถานที่พักอาศัยอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกากับผู้ปกครองในระหว่างที่รอการสมรสของผู้ปกครองตามวีซ่า K1
 • บุตรจะได้รับอนุญาตให้เรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกา ภายใต้วีซ่า K2 และ/หรือ ยื่นขอเพื่อการอนุมัติการจ้างงาน I-765
 • ขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกและรวดเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคำร้อง I-130 ของผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

ข้อกำหนดของ K2

 • เด็กต้องมีอายุต่ำกว่า 21ปีในช่วงเวลาที่วีซ่าจะอนุมติจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
 • การยื่นขอวีซ่า K1 บุตรจะต้องมีสถานะโสด
Start your application by clicking the button below
K-2 Visa Package

วีซ่า K4 จากประเทศไทยสำหรับบุตรของผู้ถือวีซ่าคู่สมรส K3

วีซ่า K4 เป็นวีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) ซึ่งอนุญาตให้บุตรของผู้ถือวีซ่าคู่สมรส K3 เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและรอความพร้อมของวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa)

วีซ่า K4 มีเจตนาเพื่อคู่สมรสผู้ยื่นขอวีซ่า K3 ซึ่งปรารถนาจะนำบุตรของคู่สมรสชาวไทยจากประเทศไทยมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ของ K4

 • บุตรไม่จำเป็นต้องขอ I-129F แยกต่างหากจากประเทศไทย
 • วีซ่าสำหรับบุตรของคู่หมั้นชาวต่างชาติจะต้องได้รับการอนุมัติในเวลาเดียวกับคู่หมั้นชาวไทยที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร
 • อนุญาตให้บุตรอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่รอกระบวนการของวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa)
 • เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาได้ แต่ในระยะเวลาอันสั้นและต้องเดินทางกลับมา
 • อนุญาตให้เด็กเรียนหนังสือและ/หรือยื่นขอเพื่อการอนุมัติการจ้างงาน I-765

ข้อกำหนดของ K4

 • บุตรต้องมีอายุต่ำกว่า 21 ปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการขอวีซ่า K3
 • การยื่นขอวีซ่า K1 บุตรจะต้องมีสถานะโสด
Start your application by clicking the button below
K-4 Visa Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900