วีซ่าK1จากประเทศไทย

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

วีซ่า K1 จากประเทศไทยคืออะไร

วีซ่า K1 คือ วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้ชาวอเมริกัน นำคู่หมั้นของคุณที่เป็นชาวไทยไปสมรสกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณอาจจะพยายามพาคู่หมั้นชาวไทยของคุณไปที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่าประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม ก็อาจถูกตรวจสอบภายหลังได้ว่าคุณตั้งใจที่จะพาคู่หมั้นชาวไทยของคุณเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากการขอวีซ่า K1 เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องวีซ่า K1

หากคุณทำการสมรสเรียบร้อยแล้วและภรรยาเป็นชาวไทย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วีซ่า K1 เพราะวีซ่า K1 มีจุดประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อสำหรับคู่หมั้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงภรรยา ในฐานะที่เป็นชาวอเมริกันที่สมรสแล้ว คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท K3 ซึ่งหมายถึงวีซ่าคู่สมรส สามารถดู เว็บไซด์ US ของเรา หรือหน้าเพจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าคู่สมรส K3 VISA THAILAND

ลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าประโยชน์ของวีซ่า K1 (วีซ่าคู่หมั้น) กับ วีซ่าสหรัฐอเมริกา (US VISA) มีแตกต่างกันอย่างไร เราได้ทำรายการไว้ด้านล่างนี้เกี่ยวกับประโยชน์หลายอย่างของการขอวีซ่า K1 เพื่อคู่หมั้นชาวไทย ถ้าคุณกำลังพิจารณาที่จะใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าสหรัฐอเมริกา สำหรับคู่หมั้นชาวไทย---อย่า! วีซ่า K1เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ด้วยเหตุผลหลายประการที่กล่าวถึงในขึ้นตอนการขอวีซ่า K1 VISA PROCESS

  • วีซ่า K1 ประเทศไทย สามารถได้รับง่ายกว่าวีซ่า K3 เมื่อเปรียบเทียบกับการขอวีซ่าของสองประเภทนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว ขั้นตอนที่จะลงตราวีซ่า K1 ในหนังสือเดินทางของคู่หมั้นชาวไทย จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เมื่อใช้บริการกับเราที่สยาม ลีเกิ้ล
  • ในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า K1 ให้คู่หมั้นชาวไทยนั้น คุณยังสามารถทำการขอวีซ่าให้บุตรของคู่หมั้น ชาวไทยในคำร้องขอวีซ่า K1 ได้ เพื่อบุตรของคุณจะได้รับวีซ่าประเภท K2 ทันทีที่คู่หมั้นชาวไทยได้รับวีซ่า K1 บุตรของคู่หมั้นชาวไทยนั้นก็จะได้รับวีซ่า K2 ด้วย
  • สำหรับจุดประสงค์ของวีซ่า K1 จากประเทศไทย บุตรผู้ติดตามภายใต้วีซ่าประเภท K2 นั้นจะต้องเป็นโสดและจะต้องมีอายุต่ำกว่า 21 ปี
  • หลังจากที่คู่หมั้นของคุณได้รับวีซ่า K1 เพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยแล้ว คู่หมั้นชาวไทยสามารถขอใบอนุญาตทำงานเพื่อการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยื่นแบบฟอร์ม I-765

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์หลักๆของการที่ให้คู่หมั้นชาวไทยของคุณกลับไปยังสหรัฐ อเมริกาด้วยวีซ่า K1 ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า K1 และขั้นตอนการขอวีซ่า K1 คุณสามารถพูดคุยออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, พัทยา, และภูเก็ต เราจะดำเนินการอย่างดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าคู่หมั้นเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

Start your application by clicking the button below

K1 Visa Gold Package $1,995 (save $100)

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับวีซ่า K1 จากประเทศไทย

วีซ่า K1 จากประเทศไทย สำหรับคู่ที่ทำการสมรสแล้วหรือไม่?

ไม่ใช่ วีซ่า K1 จากประเทศไทยสำหรับผู้ที่เป็นโสด

วีซ่า K1 มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

วีซ่า K1 จะมีอายุ 90 วัน นับจากที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณมาถึงยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉันเคยหย่ามาก่อน ฉันสามารถทำคำร้องเพื่อขอวีซ่า K1 จากประเทศไทย ได้หรือไม่?

คุณสามารถได้รับวีซ่า K1ได้ ถ้าการหย่าของคุณถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ที่ถือวีซ่า K1 จากประเทศไทย สามารถทำงานที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

เมื่อคู่หมั้นของคุณถือวีซ่า K1 คู่หมั้นของคุณสามารถทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เท่านั้น ทั้งนี้เมื่อคู่หมั้นของคุณได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง

สถานที่สัมภาษณ์คู่หมั้นชาวไทยเพื่อที่จะได้รับวีซ่า K1 จากประเทศไทย คือที่ไหน?

คู่หมั้นชาวไทยของคุณจะเข้ารับการสัมภาษณ์ที่ แผนกกงศุลของสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900