กระบวนการวีซ่า K1

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ให้บริการกับชาวอเมริกันมากมายพาคู่หมั้นชาวไทยกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาโดยวิธีการของวีซ่า K1 และเจ้าหน้าที่ของเรารู้รายละเอียดทุกแง่มุมของขั้นตอนการขอวีซ่า K1 เรื่องราวความสำเร็จของเราสามารถพิสูจน์และยืนยันถึงประสิทธิภาพ,ความชำนาญของการบริการของเราด้วยความเคารพต่อการให้ความช่วยเหลือคู่หมั้นของคุณตลอดขั้นตอนการขอวีซ่า K1 และรับประกันว่าทุกอย่างอยู่ในการติดตามเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่จะนำคู่หมั้นของคุณไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขั้นตอนการขอวีซ่า K1:

ขั้นตอนที่ 1: จ้างนักกฏหมายเพื่อการขอวีซ่า K1

อย่างแรกคุณใช้บริการของพวกเราที่ Siam Legal และทราบ (Link) ข้อมูลในการขอวีซ่า K1 ก่อนที่ขั้นตอนจะเริ่มขึ้นถ้าคุณสงสัยในข้อมูลในการขอวีซ่า K1 ไม่ต้องเกรงใจที่จะติดต่อกับเราในการให้คำปรึกษากับคุณฟรีในครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2: การประสบความสำเร็จของแบบสอบถาม

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะส่งแบบสอบถามที่คุณจะต้องตอบและจากนั้นคุณส่งกลับมาที่เรานี่เป็นคำถามเบื้องต้นในการประเมินผลคำร้องขอวีซ่า K1 ของคุณ จากนั้นเราจะส่งรายการของเอกสารที่จำเป็นจากคุณในการเริ่มต้นของขั้นตอนการขอวีซ่า K1 เมื่อคุณส่งเอกสารเหล่านี้มาให้เรา เราจะรวบรวมเอกสารที่จำเป็นที่จะต้องส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า "USCIS"

ขั้นตอนที่ 3: USCIS

เมื่อเอกสารในการขอวีซ่า K1 เรียบร้อยแล้ว เราจะรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปให้คุณเซ็นต์รับรองเอกสาร จากนั้นคุณจะต้องส่งเอกสารเหล่านั้นไปยัง USCIS

ขั้นตอนที่ 4: เอกสารตอบรับฉบับที่ 1

เมื่อคุณส่งเอกสารไปยัง USCIS แล้วโดยปกติภายใน1สัปดาห์ USCIS จะส่งจดหมายรับทราบเกี่ยวกับเอกสารมาให้คุณ ในขั้นตอนการขอวีซ่า K1 นี้เป็นที่รู้จักกันคือ "Notice of Action 1"

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนของ USCIS

USCIS จะใช้เวลาในการดำเนินการ 5 เดือน อย่างน้อยที่สุด นี่คือช่วงเวลาการรอคอยที่ยาวนานที่สุดในการดำเนินการของวีซ่า K1 และนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมในการเริ่มต้นขั้นตอนการขอวีซ่า จะต้องมีเอกสารทั้งหมดครบถูกต้องตามระเบียบการ ในขั้นตอนการขอวีซ่า K1 ขั้นตอนนี้ขึ้นจะอยู่กับแต่ละมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คุณมีภูมิลำเนา ซึ่งมีศูนย์บริการอยู่ 2 แห่ง คือศูนย์บริการVermont หรือที่ศูนย์บริการ California

Apply for US Visa

ขั้นตอนที่ 6: เอกสารตอบรับฉบับที่2

เมื่อคำร้องขอสำหรับวีซ่า K1 ของคุณ ได้รับการอนุมัติแล้ว USCIS จะส่งจดหมายมาหาคุณที่ระบุว่าการยื่นคำร้องของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว ในขั้นตอนการขอวีซ่า K1 นี้ เป็นที่รู้จักกันคือ “Notice of Action 2” USCIS จะส่งต่อคำร้องที่ได้รับการอนุมัติไปที่ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ (National VISA Center)

ขั้นตอนที่ 7: ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ

ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ (NVC) จะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าของคุณและจะเป็นผู้มีอำนาจในอนุมัติหรือถูกปฎิเสธวีซ่าของคุณ ถ้าได้รับการอนุมัติแล้ว NVC จะส่งคำร้องที่อนุมัติแล้วไปที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ และทางสถานทูตจะแจ้งคุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 8: สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ

เมื่อเอกสารมาถึงที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะติดต่อคู่หมั้นชาวไทยของคุณและกำหนดวันนัดสัมภาษณ์และขอเอกสารอื่นๆที่อาจจำเป็นต้องใช้และจะต้องได้รับการแปลเป็ภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถทำการแปลให้คุณได้ทั้งหมด ที่สำนักงานของเราจะช่วยเหลือคู่หมั้นของคุณในทุกขั้นตอน ดังนี้

  1. ช่วยเหลือในการรับเอกสาร
  2. แปลเอกสาร
  3. วิเคราะห์คำถามในการสัมภาษณ์ที่เป็นไปได้
  4. ไปกับคู่หมั้นของคุณที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ สำหรับการสัมภาษณ์ของคู่หมั้นของคุณ
  5. คอยอัพเดททุกขั้นตอนให้คุณทราบ
ขั้นตอนที่ 9: ได้รับ VISA

ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการขอวีซ่า K-1 ในประเทศไทย โดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่กี่วันหลังจากการสัมภาษณ์ ที่จะลงตราวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกาในหนังสือเดินทางประเทศไทยของคู่หมั้นชาวไทย ดังนั้น จากขั้นตอนแรกในการใช้บริการของเรา จนกระทั่งคู่หมั้นของคุณได้รับวีซ่า K1 ลงตราในหนังสือเดินทางไทย โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

Start your application by clicking the button below
Start your K1 Application