คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า K-1

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

คำถามในการสัมภาษณ์

คำถามในการสัมภาษณ์วีซ่า K-1 นั้นมีความแตกต่างกันไป เราได้รวบรวมบางคำถามที่อาจนำมาใช้ในการถาม ก่อนที่คุณจะได้เดินทางไปทั่วโลก ทั้งการสัมภาษณ์การขอวีซ่า K1 และการสัมภาษณ์การขอวีซ่า K3 ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสัญญาณที่ดี ตามที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกากำลังมองหา

ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์วีซ่าK-1

 • คุณรู้จักคู่หมั้นของคุณมานานเท่าไหร่?
 • คุณเคยเจอกันจริงๆเมื่อไหร่?
 • คู่หมั้นของคุณเกิดวันที่เท่าไหร่? - คู่หมั้นของคุณมีพี่น้องหรือไม่
 • คู่หมั้นของคุณเกิดที่ไหน
 • พ่อแม่ของคู่หมั้นของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
 • คู่หมั้นของคุณทำอาชีพอะไร?
 • ทำไมคุณถึงรักคู่หมั้นของคุณ?
 • คุณจะแต่งงานกันที่ไหน?
 • คุณหมั้นกันที่ไหน?

ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกา จะอนุมัติการขอวีซ่า ถ้าคุณมีความสัมพันธ์กันจริง คู่หมั้นของคุณต้องรู้ และสามารถตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับคุณและคู่หมั้นได้ในระหว่างการสัมภาษณ์วีซ่า K-1 ที่สถานฑูต บริษัทสยาม ลีเกิ้ลของเรา จะเดินทางไปสถานทูตสหรัฐอเมริกากับคู่หมั้นชาวไทยของคุณ เพื่อความแน่ใจว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ของคู่หมั้นชาวไทยของคุณ จะเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ตัวอย่างคำถามการขอวีซ่า K-3

 • คุณทำอาชีพอะไร?
 • คุณเจอกันครั้งแรกที่ไหน?
 • คุณรู้จักกันนานแค่ไหน?
 • เขามีบุตรไหม?
 • บุตรของเขาชื่ออะไร?
 • คุณเคยไปสหรัฐอเมริกาไหม?
 • ทำไมเขาถึงหย่ากับภรรยาคนแรก?

ตัวอย่างของคำถามในการสัมภาษณ์วีซ่า K-3 ที่เรารวบรวมไว้ข้างบนเป็นแค่คำถามตัวอย่างสั้นๆสำหรับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการยื่นขอวีซ่า

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900