รับรองผลวีซ่า เค 1

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

รับรองผลวีซ่า เค 1

วีซ่า K1 ได้รับการรับประกันผลจากนักกฎหมายของเรา เราต้องการให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ไม่มีข้อเสนอไหนจะดีไปกว่าการบริการรับประกันการคืนเงิน ในที่นี้หมายความว่า ถ้าคู่หมั้นชาวไทยของคุณไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจาก USCIS เพราะความผิดพลาดจากทางบริษัทเรา ในส่วนนี้ เรายินดีคืนเงินให้คุณ 100% เต็มในส่วนของการขอวีซ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องการให้คุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณให้ความร่วมมือกับเราด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาเอกสาร เตรียมเอกสาร ตอบคำถามที่สำคัญกับเราด้วยความเป็นจริง และความต้องการอื่นๆ หลังจากนั้นบริษัทของเราจะดำเนินการขอวีซ่าให้คุณเอง บริษัท สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นนัล มีสำนักงานกฏหมายอยู่ 4 แห่ง ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อให้คุณได้รับวีซ่า K1 จากประเทศไทย

ทำไมต้องใช้บริการเรา สำหรับวีซ่า K1หรือวีซ่า K3

  1. ที่มีความชำนาญในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง: ทีมวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา มุ่งเน้นไปที่การขอวีซ่า K1 และ K3 จากประเทศไทย ดังนั้นเราสามารถให้คำแนะนำสำหรับคู่หมั้นของคุณหรือคู่สมรสของคุณในการยื่นขอวีซ่าได้
  2. เป็นบริษัทกฎหมายต่างประเทศ: เรามีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ลอส แองเจลิส และสำนักงานอีก 4 สาขาในประเทศไทย
  3. การเตรียมการติดต่อสถานฑูตอย่างเต็มที่: เราให้ความช่วยเหลือแก่คู่หมั้นหรือคู่สมรสของคุณในประเทศไทยที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เรามีความเชี่ยวชาญในการติดต่อกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ที่กรุงเทพกรุงเทพมหานคร ไม่เหมือนกับนักกฏหมายตรวจคนเขาเมืองที่ทำงานเฉพาะสหรัฐอเมริกา
  4. ค่าบริการที่เหมาะสม: เราเชื่อว่าการบริการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพสามารถให้บริการในราคาที่เหมาะสม เรามีการวางแผนการชำระเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก
  5. มีบริการรับประกันการคืนเงิน: เราคืนเงินให้คุณเมื่อการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสของคุณที่ USCIS ถูกปฎิเสธ หรือเราจะทำการยื่นอุทธรณ์วีซ่าให้กับคุณ
  6. รัฐใช้ซอฟต์แวร์ตรวจคนเข้าเมือง: เราใช้ INS Zoom เป็นซอฟต์แวร์การตรวจคนเข้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อมั่นใจว่าการแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ระหว่างคุณกับเราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นขั้นตอนของคำร้องจะเร็วขึ้น ลดเวลาการเตรียมตัวได้มากกว่า 70% ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้
  7. เจ้าหน้าที่สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาในการเข้าถึงคู่หมั้นชาวไทยของคุณเพราะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และนักกฏหมายคนไทยของเรา เราสามารถแปลเอกสารภาษาไทยและมีใบรับรองคำแปลเหล่านั้นได้
  8. สำนักงานกฏหมายมีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย: สำนักงานของเราตั้งอยู่ในทำเลที่ดีทั่วประเทศไทย ทำให้เราสามารถเข้าถึงคู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสของคุณ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน นักกฎหมายวีซ่าคู่หมั้น K1 หรือวีซ่าคู่สมรส K3 ของเรา มีอยู่ในทุกสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา