การขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

การขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวคืออะไร?

การขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวคือ สิทธิของคนต่างด้าวที่จะกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เดินทางไปต่างประเทศ เขาต้องได้รับการอนุมัติเพื่อการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว ก่อนที่จะออกจากสหรัฐอเมริกา มิเช่นนั้นแล้ว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศอีก จนกว่าคุณจะยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง

คู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องขอการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวไหม ถ้าเธอต้องการกลับไปที่ประเทศไทย?

คำตอบสั้นๆคือ ต้องขอ ถ้าคู่หมั้นชาวไทยของคุณเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้ว และมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เธอจะต้องขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวเสียก่อน มิฉะนั้น วีซ่า K1 ของเธอจะถูกยกเลิกและจะต้องยื่นขอใหม่ทั้งหมด ในการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว คู่หมั้นของคุณสามารถยื่นเอกสารการเดินทาง เมื่อเธอได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้ว ถ้าเธอได้ยื่นคำร้องการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้ว เธอก็จะสามารถยื่นขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ตอลดเวลา

คู่สมรสชาวไทยของฉันจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตให้ออกนอกประเทศหรือไม่ ถ้าเธอต้องการกลับไปที่ประเทศไทย?

K-3 และ CR-1 เป็นวีซ่าที่ผู้ถือสามารถเข้าออกประเทศได้ คู่สมรสที่ถือวีซ่า K-3 หรือ CR-1 อาจออกนอกสหรัฐอเมริกาและกลับเข้ามาโดยใช้วีซ่าอันเดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารการเดินทางเพื่อการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หลังจากเดินทางไปต่างประเทศมา

แล้วถ้าเดินทางออกนอกประเทศสำหรับฮันนีมูนกับคู่หมั้นชาวไทยของฉัน?

หลังจากที่คู่หมั้นของคุณเข้ามาในสหรัฐอเมริกาและสมรสกันแล้ว สิ่งแรกที่คู่สมรสจะทำคือการไปฮันนีมูน ขอแนะนำว่าคุณและคู่หมั้นของคุณควรอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

คุณไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าคู่หมั้นของคุณยังไม่ได้รับการขออนุญาตให้ออกนอกประเทศชั่วคราว สถานที่ฮันนีมูนที่นิยมเดินทางไปกันคือ ประเทศบาฮามาส น้ำตกไนแอการ่าในประเทศแคนาดา ที่จริงไม่ควรจะไป เพราะเมื่อคู่หมั้นของเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว วีซ่าของเธอจะถูกยกเลิกทันที และจะไม่สามารถที่กลับเข้ามาใหม่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้

และนี่เป็นข้อกังวลโดยเฉพาะคู่สมรสที่จะไปเที่ยวที่ประเทศแคนาดา แม้พรมแดนระหว่างประเทศแคนาดา และพรมแดนสหรัฐอเมริกาจะมีช่องโหว่อย่างเห็นได้ชัด มันจึงเป็นการง่ายมากที่จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาและกลับมาพร้อมกับได้รับการลงตราในหนังสือเดินทาง ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ถ้าคู่หมั้นของคุณจะแอบเข้าไปที่ประเทศแคนาดาและกลับมาโดยไม่มีเอกสารการเดินทาง เพราะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกตรวจพบในทันที แต่ในภายหลังหากมีการตรวจพบ วีซ่าของคุณก็จะถูกยกเลิกทันที

ถ้าฉันและคู่หมั้นของฉันตัดสินใจจะไปฮันนีมูนที่หมู่เกาะเวอร์จิ้น หรือประเทศเปอร์โตริโก เราจะต้องทำการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวก่อนหรือไม่?

เราไม่แนะนำให้ผู้ถือวีซ่า K1 เดินทางไปยังดินแดนที่ยังมีความคลุมเครือในแง่กฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ ที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้ ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา เสียทีเดียว ทั้งนี้รวมไปถึงหมู่เกาะเวอร์จิ้นและประเทศเปอร์โตริโกด้วย เพราะกฏหมายนี้ค่อนข้างที่จะยังคลุมเครืออยู่ เราขอแนะนำว่าอย่าไปเสี่ยงจะดีกว่า แม้ว่าหมู่เกาะเวอร์จิ้นจะอยู่ในดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เชื่อมติดต่อกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนสำคัญนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เดือนกันยายน “911” นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว จะต้องผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึง แม้ว่าดินแดนของหมู่เกาะเวอร์จิ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่หากผู้ถือวีซ่า K-1 เดินทางไปยังหมู่เกาะนี้แล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่า USCIS จะทำการยกเลิกวีซ่า K-1 ทันที

และสำหรับประเทศเปอร์โตริโก มีแนวโน้มว่า ทาง USCIS ก็ถือว่าการการเดินทางไปยังประเทศเปอร์โตริโก จะถูกยกเลิกวีซ่า K-1 ในทางเทคนิคแล้ว ประเทศเปอร์โตริโกไม่อยู่ในพรมแดนของสหรัฐอเมริกาก็จริง แต่เป็นรัฐกึ่งอิสระ “สหภาพ” ที่แยกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เดือนกันยายน “911” นักท่องเที่ยวที่เข้าและออกจากประเทศเปอร์โตริโก จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้เยี่ยมเยือนประเทศเปอร์โตริโก โดยปราศจากการได้รับการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว จะถูกยกเลิกวีซ่าได้

ทางเรา บริษัท สยาม ลีเกิ้ล ไม่ขอแนะนำให้ผู้ถือวีซ่า K-1 เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเดินทางไปยังดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากพรมแดนของสหรัฐอเมริกา โดยปราศจากการได้รับการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวและเอกสารการเดินทาง

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยมีวีซ่า K-1 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากเอาสักหน่อย เมื่อคู่หมั้นชาวไทยได้เข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่การเดินทางไปต่างประเทศที่เกิดขึ้นก่อนที่คู่หมั้นของคุณจะเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง จะเป็นผลให้USCIS สามารถยกเลิกวีซ่าได้ และขั้นตอนการขอวีซ่า ก็ต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการได้รับการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสน และเป็นการยากที่จะเข้าใจ แต่การจัดการกับเราในขั้นตอนนี้ โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์เรื่องการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและปราศจากความกังวล

เรา บริษัท สยาม ลีเกิ้ล ได้พิสูจน์แล้วว่า เราสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว และเอกสารการเดินทางได้ ให้เราช่วยคุณในขั้นตอนของการขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราวนี้ และเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยความเป็นมืออาชีพของเรา

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900