วีซ่าเค 1: คำถามทั่วไป

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

ระยะเวลาของวีซ่า K1

ในปัจจุบัน ระยะเวลาของวีซ่า K1 ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่คุณใช้บริการ (Service Center) จากการกรอกข้อมูลครั้งแรกของคุณ ซึ่งผ่านทางเรา เพื่อเธอจะได้มีวีซ่า K1ในพาสปอร์ตของเธอ ในช่วง 16-18 เดือน

เร็วแค่ไหนที่จะได้รับวีซ่า K-1?

เราจะทำให้คุณได้รับวีซ่าภายใน 12-18 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่รวดเร็ว เราสามารถให้วีซ่า K1ได้ในช่วงเวลานั้น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ทนายความซึ่งมีใบอนุญาตว่าความในสหรัฐอเมริกา เรื่องตรวจคนเข้าเมือง
  • INS Zoom ซอฟต์แวร์การเข้าเมือง ซึ่งถูกใช้มาแล้ว 500 บริษัท
  • เจ้าหน้าที่ทางกฏหมาย สื่อสารได้หลายภาษา ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
  • พันธมิตรด้านเทคโนโลยีทั่วโลก

คู่หมั้นชาวไทยของฉันจะได้รับใบอนุญาตทำงานหรือไม่?

ได้ เมื่อเธอเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K-1 เธอจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หลังจากที่คุณสมรสแล้ว และหลังจากนั้นคุณต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะ คุณต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อีกครั้ง

คู่หมั้นชาวไทยของฉันถือวีซ่า K-1 จะสามารถนำบุตรของเธอมาด้วยได้หรือไม่?

ได้ บุตรของเธอมีคุณสมบัติสำหรับวีซ่า K-2 ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาติดตามมาพร้อมกับแม่ของพวกเขาหรือคู่หมั้นของคุณนั่นเอง หรือตามเธอมาที่สหรัฐอเมริกาภายใน 6 เดือน ของวีซ่าที่ได้อนุญาตถ้าบุตรไม่ขอวีซ่า K-2 พวกเขายังคงมีสิทธิ์ขอวีซ่า K-2 หลังจากที่คุณแต่งงานแล้ว ตราบใดที่พวกเขาทำการขอวีซ่าภายใน 1 ปี หลังจากวีซ่า K-1 ของคุณได้รับการอนุมัติ

วีซ่า K-1 จะได้รับการอนุมัติทันทีหลังจากการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตหรือไม่?

สถานฑูตสหรัฐอเมริกาแต่ละที่มีกระบวนการพิจารณาเฉพาะตัว ในกรุงเทพมหานคร โดยปกติแล้วการอนุมัติวีซ่าจะใช้เวลาภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากการสัมภาษณ์

ฉันเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร ฉันสามารถขอวีซ่า K1 ได้ไหม?

ไม่ได้ เพราะวีซ่า K1 ใช้ด้ำหรับบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คู่หมั้นชาวไทยของฉันตั้งครรภ์ แต่ยังเห็นได้ไม่ชัดเจน จะต้องทำอย่างไร?

กระบวนการการขอวีซ่ายังคงดำเนินต่อไป ในกรณีนี้ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับคำแนะนำด้านกฏหมายในอนาคต

หลังจากแต่งงานแล้ว เราสามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้ไหม? หรือที่เรียกว่าฮันนีมูน?

หลังจากที่คุณแต่งงาน คุณต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงสถานะ ในขณะนั้น คุณสามารถยื่นคำร้องขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว (Advance Parole) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน จึงจะได้รับการอนุมัติ