คำร้องญาติลำดับต้น

วีซ่าญาติลำดับต้นสหรัฐอเมริกา สำหรับชาวไทย

พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกา สามารถทำคำร้องญาติลำดับต้นเพื่อที่จะสามารถเข้ามาและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ผ่านคำร้อง IR1 ผลประโยชน์ของคำร้องนี้อยู่ภายใต้โควต้าวีซ่าผู้อพยพอย่างไม่จำกัด ซึ่งได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาทันทีที่วีซ่าของพวกเขาได้รับการอนุมัติ

ผู้ติดตามของผู้ร้องขอคำร้องญาติลำดับต้น

 • คู่สมรส
 • บุตรที่ไม่ได้สมรส อายุต่ำกว่า 21 ปี
 • พ่อแม่

ผลประโยชน์ของวีซ่า IR-1

 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ก็สามารถทำคำร้องญาติลำดับต้นของคุณได้ แค่คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรตามกฏหมายในสหรัฐอเมริกา
 • คำร้องญาติลำดับต้น สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกา เมื่อพวกเขาได้รับประกันสังคมและกรีนการ์ด

ข้อเสีย

 • กระบวนการใช้เวลานาน
 • ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่แตกออกมา ซึ่งแตกต่างจากพวกวีซ่า K

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ร้องขอ

 • เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา
 • ตอบสนองตามข้อเรียกร้องทางการเงินตามที่ระบุไว้ในแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

วีซ่าIR1 กับ วีซ่าCR1

IR ย่อมาจาก "Immediate Relative" ซึ่งผู้ถือมีสิทธิในสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร อนุญาตให้เขาพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ถึง10 ปี พลเมืองสหรัฐอเมริกา / ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งระยะเวลาที่สมรสกับคู่สมรสพลเมืองสหรัฐอเมริกา / ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นการยื่นขอเพื่อการเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น 90 วัน ก่อนที่วีซ่า CR1จะหมดอายุ พวกเขาจะได้รับสถานะกรีนการ์ด ซึ่งเรียกว่าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หลังจากการเปลี่ยนเงื่อนไขประสบความสำเร็จ CR ย่อมาจาก "Conditional Residency" เพื่อยื่นขอโดยคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐอเมริกา / ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นการยื่นขอเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น 90 วันก่อนที่วีซ่า CR1จะหมดอายุ พวกเขาจะได้รับสถานะกรีนการ์ด ซึ่งเรียกว่า ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หลังจากการเปลี่ยนเงื่อนไขประสบความสำเร็จ

กระบวนการการยื่นขอ IR

 1. ผู้ทำคำร้องยื่นคำร้องกับ USCIS
 2. ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติจะได้รับแจ้งว่าคำร้องได้รับการอนุมัติ
 3. ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติติดต่อกับผู้สมัครและผู้ทำคำร้องขอพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการส่งค่าดำเนินการที่เหมาะสม
 4. หลังจากชำระค่าธรรมเนียมที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการขอจนกระทั่งขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

กระบวนการการยื่นขอ IR

โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับผู้ทำคำร้องและความรวดเร็วในความพร้อมของเอกสารที่ต้องใช้เมื่อได้รับหนังสือจาก NCV โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน - 1ปี ในการได้รับวีซ่า IR1หรือวีซ่า CR1

Start your IR1 visa application
US IR-1 Visa Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900