ปรึกษาฟรี

รับคำปรึกษาฟรีกับที่ปรึกษาวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเรา
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

โทรหาเราวันนีั้ ที่ 084 021 9800.

วีซ่า CR1 สำหรับคนไทย

วีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

วีซ่า CR-1 คืออะไร?

วีซ่า CR-1 คือ เงื่อนไขถิ่นที่อยู่อาศัย (Conditional Resident) เป็นวีซ่าช่วยให้ผู้ยื่นได้รับ Conditional Resident เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาการวีซ่า CR-1 ยังสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา Conditional Resident โดยปกติจะได้รับกรีนการ์ด ทางจดหมายในเวลา 2-3 เดือนหลังจากมาถึง สถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ถูกพิจารณาจากเงื่อนไขการตรวจคนเข้าเมือง ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้สมรสกันเพียงเพื่อเป็นอุบายใช้หลีกเลี่ยงกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา

Conditional Resident และคู่สมรสพลเมืองสหรัฐอเมริกา จะต้องให้ความร่วมกัน เพื่อย้ายสถานะ และมีสถานะของผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) แนะนำให้ยื่นภายใน 90 วัน ก่อนการสิ้นสุดวีซ่าคู่สมรส 2 ปี เหมือน Conditional Resident ถ้าผู้ยื่นคำขอย้ายสถานะเงื่อนไขไม่ได้ยื่นหลังจากนั้น คู่สมรสที่อพยพอาจสูญเสียสถานะ Conditional Resident ของเธอ และจะส่งผลในกรณีที่ต้องออกจากประเทศ

วีซ่า K-3 กับวีซ่าอพยพ (CR-1, IR-1) อันไหนเหมาะสมกับคุณและคู่หมั้นของคุณ?

วีซ่า K-3 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คู่สมรสของพลเมืองสหรัฐอเมริกาให้ได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องรอวีซ่าอพยพ (CR-1, IR-1) ว่างเสียก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับวีซ่าคู่สมรส K-3 ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาไม่มีจำนวนจำกัดในแต่ละปี ในการขอวีซ่า CR-1 หรือ IR-1 เพราะวีซ่าพวกนี้เปิดโอกาสให้ขอได้ทันทีและตลอดเวลา

ความแตกต่างอย่างเดียวระหว่าง K-3 และวีซ่าอพยพ (CR-1 และ IR-1) คือระยะเวลาของกระบวนการ USCIS ต้องใช้มาตราฐานเดียวกัน ทั้งคำร้อง CR-1 และ IR-1สำหรับคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐอเมริกา สำหรับคำร้องวีซ่า K-3 สำหรับคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐอเมริกา โดยปกติใช้เวลายาวนานกว่าประมาณ 2-3 เดือน สำหรับการดำเนินการวีซ่า CR-1 และ IR-1 เพราะศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (National Visa Center) ใช้เวลาในกระบงนมากมากขึ้นกับวีซ่าประเภทนี้

วีซ่า K-3 จะใช้เวลาเร็วขึ้น แต่ว่าคู่สมรสผู้เข้ามาในประเทศโดยวีซ่าK-3 ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะของเขา/เธอ เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีเงื่อนไข (Conditional Residency) หลังจากที่เขา/เธอเข้ามาในสหรัฐอเมริกา จะช่วยประหยัดเวลาและเงินโดยการได้รับวีซ่า K-3 ถูกสร้างขึ้นเพื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เงื่อนไขการลงทุนของเวลาและเงิน

ถ้าคุณกำลังมองหาหนทางที่จะทำให้คู่สมรสของคุณเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา เร็วเท่าที่มันจะเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ขอ วีซ่า K-3 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่รีบเร่งที่จะให้คู่สมรสของคุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ตอนนี้ เราขอแนะนำวีซ่าให้ขอวีซ่าอพยพ (CR-1 และ IR-1) จะมีความเหมาะสมมากกว่า

ฉันจะยื่นขอวีซ่า CR-1 หรือ IR-1 สำหรับคู่สมรสจากประเทศไทย?

เมื่อคู่สมรสของคุณได้รับวีซ่า CR-1 พวกเขาจะสามารถมาอาศัยกับคุณได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะวีซ่า CR-1 คือ "Multiple Entry Visa"

ช่วงเวลาที่น่ากลัวและสับสน ในกระบวนการรอผลของวีซ่า CR-1ในประเทศไทย อาจเป็นช่วงเวลาที่ทำคุณรู้สึกท้อแท้ แต่คุณไม่ต้องตระหนก ขั้นตอนนี้สามารถรับมือได้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเรา สยาม ลีเกิ้ล มีประวัติที่เป็นข้อพิสูจน์มาแล้วกับวีซ่า CR-1 ว่าประสบการณ์มากมายของเรานั้น สามารถช่วยให้คุณเร่งขั้นตอนนี้ให้เร็วขึ้นได้ และเป็นมืออาชีพ ในการทำกระบวน CR-1 ของเรา

Start your CR1 visa application
US CR1 Visa Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900