สิ่งจำเป็นสำหรับวีซ่า CR1

วีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

สิ่งจำเป็นสำหรับวีซ่า

เริ่มการขอวีซ่า CR-1สำหรับคู่หมั้นชสวไทยของคุณในประเทศไทย เมื่อพลเมืองชาวอเมริกันสมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทยแล้ว และคู่สมรสชาวไทยกลับมายังประเทศไทย พลเมืองชาวอเมริกันจะต้องยื่นแบบฟอร์มวีซ่าคู่สมรส I-130 ที่ศูนย์บริการ (Service Center) ด้วย

เมื่อพลเมืองสหรัฐอเมริกาได้รับใบเสร็จแจ้งจากศูนย์บริการ (Service Center) สำหรับคำร้อง I-130 พลเมืองสหรัฐอเมริกาจะต้องยื่นคำร้อง I-129F ที่ศูนย์ดำเนินการ (Processing Center) ด้วย (จะเป็นที่แคลิฟลอเนียร์ หรือที่เวอร์มอนต์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของผู้ยื่นคำร้อง) สำหรับวีซ่า CR-1 ศูนย์การดำเนินงาน (Processing Center) จะส่งเรื่องให้ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ (National Visa Center) เอง และหลังจากการอนุมัติ มันก็จะถูกส่งเรื่องต่อไปที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา (Foreign US consulate)

ระยะเวลาของกระบวนการที่ USCIS และ NVC สำหรับวีซ่า CR-1 จะใช้เวลานานกว่าวีซ่า K อื่นๆ เหตุผลคือ วีซ่า CR-1 เป็นวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa) และ NVC จะพิจารณาถึงผู้รับผลประโยชน์ของ CR-1 มากกว่าวีซ่า K อื่นๆ เพราะผู้ถือวีซ่า K ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสถานะในภายหลัง ในทางกลับกัน ผู้ถือวีซ่า CR-1 ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกา ตามเงื่อนไขของ Permanent Resident แล้ว และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานะในสหรัฐอเมริกา

ใครที่เป็นผู้มีสิทธิสำหรับวีซ่า CR-1?

วีซ่า CR-1 มีเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ในการเป็นผู้สนับสนุนคู่สมรสชาวต่างชาติเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมือง ซึ่งจะแตกต่างจากวีซ่า K-3 วีซ่า CR-1 เป็นวีซ่าอพยพ (Immigrant Visa) หมายความว่า การที่ได้รับอนุมัติวีซ่า CR-1 แล้ว คู่สมรสของคุณจะกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฏหมายโดยทันทีเมื่อพวกเขามาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม Permanent Resident เป็นเงื่อนไขสำหรับ 2 ปีแรกของการสมรส ใน 90วัน ก่อนที่จะครบปีที่ 2 ของการได้รับวีซ่า เงื่อนไขสถานะผู้อยู่อาศัยพลเมืองสหรัฐอเมริกาและคู่สมรสชาวต่างชาติของเขา ควรจะมายื่นสถานะเพื่อยกระดับเป็น “เงื่อนไข(Conditional)” ผู้ถือวีซ่า CR-1 สามารถนำบุตรที่มีสถานะโสด และมีอายุต่ำกว่า 21 ปี มาด้วยได้ โดยยื่นวีซ่าCR-1 มาพร้อมกัน (อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าโดยปกติแล้ว มันจะมีความจำเป็นสำหรับพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นคำร้อง I-130 แยก เพื่อบุตรที่อาจกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย)

คุณสมบัติพื้นฐานของวีซ่า CR-1 มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นสามีหรือภรรยา ต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา และผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นคู่สมรสของเขา
  2. ในการพิจาราณาคำร้องการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องมีการระบุชื่อของภรรยาชาวไทยของคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ USCIS
  3. ในการสมรสระหว่างชาวอเมริกันกับภรรยาชาวไทยจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ความหมายคือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการสมรสที่ถูกต้องทั้งในประเทศไทยหรือประเทศ/อำนาจศาลที่คุณได้รับอนุญาตให้สมรสกันได้ และไม่มีเรื่องใดๆที่เป็นอุปสรรค (เช่น การแต่งงานครั้งก่อนยังไม่สิ้นสุดลง ) ต่อการสมรสใหม่ของคุณในช่วงเวลานั้น

หลังจากได้รับวีซ่า CR-1แล้ว คู่สมรสชาวต่างชาติของเขา (และบุตรที่มีสถานะโสด ถ้ามี) สามารถเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่กับคู่สมรสได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ใน 90วัน ก่อนที่จะครบปีที่ 2 ของการได้รับเงื่อนไขสถานะผู้อยู่อาศัยพลเมืองสหรัฐอเมริกาและคู่สมรสชาวต่างชาติของเขา ควรจะมายื่นสถานะเพื่อยกระดับเป็น "เงื่อนไข (Conditional)"

วีซ่า CR-1 เป็นวีซ่าที่ดีที่สุดสำหรับคู่สมรสที่แต่งงานกันยังไม่ถึง 2 ปี สามารถได้รับ ( ถ้าแต่งงานนานกว่า2ปี คู่สมรสสามารถยื่นเพื่อIR-1 ซึ่งไม่มี “เงื่อนไข (Conditional)” ระยะเวลาของที่อยู่อาศัยแต่แทนที่จะมอบถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร(Permanent Resident) ให้แก่ผู้ถือโดยทันที) อย่างไรก็ตามมันเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อที่สามารถทำให้สิ้นหวังได้ สุดท้ายแล้วทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานเสร็จก่อนที่คู่สมรสชาวต่างชาติเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ณ ตอนนี้ คู่สมรสชาวต่างชาติเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เขาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำงานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะของเขา เพื่อยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ภาพรวมของขั้นตอนการขอวีซ่า CR-1

กระบวนการสำหรับการขอวีซ่า CR-1 ค่อนข้างจะซับซ้อน อย่างแรกคือการยื่นคำร้องการเข้าเมืองสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากมาย เกี่ยวกับคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสพลเมืองสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอการเข้าเมืองต้องยื่นให้หนึ่งในสองของศูนย์บริการท้องถิ่น USCIS รับผิดชอบในขั้นตอนของการยื่นคำร้องศูนย์บริการเวอร์มอนต์หรือศูนย์บริการแคลิฟลอเนีย ซึ่งศูนย์บริการที่คุณยื่นคำร้องขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่

หลังจากคุณได้รับใบเสร็จจาก USCIS อย่างเป็นทางการหรือหลักฐานเทียบเท่าอื่นๆเพื่อยืนยันว่าคุณได้ยื่นคำร้องขอตรวจคนเข้าเมืองแล้ว คุณสามารถยื่นขอวีซ่า CR-1ที่ USCIS ศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ [National Benefits Center (NBC)] ซึ่งแตกต่างจากคำร้องขอตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ (รวมทั้งคำร้องวีซ่า K1 จากประเทศไทย) ศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ (NBC) จะดำเนินการยื่นขอวีซ่า CR-1ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคำร้องวีซ่า CR-1ของคุณจะส่งไปที่นั่นโดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากขั้นตอนของศูนย์ดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ (NBC) และคำร้องวีซ่า CR-1 ของคุณอนุมัติแล้ว ก็จะส่งต่อไปที่ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ[National Visa Center (NVC)] NVC จากนั้นจะส่งต่อไปยังสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง คู่สมรสของคุณ (และบุตรของคู่สมรสหรือบุตรของพวกคุณ จะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร (ในทางเทคนิค คุณไม่ต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ เพราะมันจะเป็นผลดีกับคุณเอง) การสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์วีซ่าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้นการตรวจสอบความโปร่งใสของความสัมพันธ์ของคุณกับคู่สมรสของคุณและยืนอยู่บนความสามารถในการสนับสนุนของคุณต่อคู่สมรส รวมทั้งบุตรของคู่สมรสหรือของพวกคุณ ถ้าพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอื่นสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคู่สมรสของคุณเคยมีปัญหาในการตรวจเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือถ้าพวกเขามีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย

เมื่อคู่สมรสของคุณได้รับวีซ่า CR-1 พวกเขาจะสามารถมาอาศัยกับคุณได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะวีซ่า CR-1 คือ "Multiple Entry Visa"

คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า CR-1 สามารถทำงานได้หรือไม่?

ได้ คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า CR-1สามารถทำงานได้ เมื่อเข้ามาในประเทศหนังสือเดินทางที่ลงตราว่าเป็น “กรีนการ์ด” ชั่วคราว จนกระทั่งจะได้รับถาวรในเวลา 2-3 เดือนต่อมา

คู่สมรสชาวไทยที่มีวีซ่า CR-1 สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ได้ คุณมีอิสระที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว (Advance parole) เพราะวีซ่า CR-1 สามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง และวีซ่า CR-1เป็นวีซ่าแบบถาวร

เหตุผล 4 ข้อที่ต้องเลือกใช้บริการกับเรา

  1. เป็นบริษัทกฎหมายต่างประเทศ: สำนักงานกฎหมายของเราอยู่ที่กรุงเทพฯ ลอนดอน ลอส แองเจลิส และมานิลา นักกฏหมายของเรามีประสบการณ์เรื่องกฏหมายการตรวจคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และสหราชอาณาจักร เรามีประสบการณ์ในการติดต่อกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งบริษัทอื่นแทบจะไม่มีเลย ประสบการณ์ในการติดต่อกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ แผนกกงสุลในสถานฑูตสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะอนุมัติวีซ่าหรือไม่
  2. บริการตลอด24 ชั่วโมง: เจ้าหน้าที่ของเราสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษ การทำงานและการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถติดต่อพวกเราโดยคุยออนไลน์ (Live chat) ที่เวปไซต์ของเราได้หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์ประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน บริษัทกฎหมายที่อื่นสามารถให้บริการคุณได้แบบนี้หรือไม่?
  3. พวกเราเป็นตัวจริงในเรื่องการจัดการ: เรารวบรวมรายชื่อของกรรมการและผู้จัดการของเราบนเวปไซต์ พวกเขามีประสบการณ์หลายปีในการเป็นมืออาชีพในวิชาชีพกฎหมายและประสบการณ์การบังคับใช้กฏหมายในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย เราภูมิใจมากในประสบการณ์ด้านการติดต่อของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เราสามารถทำงานให้สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  4. ราคาถูก: เราเชื่อว่าการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพของการบริการด้านกฎหมายสามารถมีราคาที่ไม่แพงได้ คุณสามารถเช็คราคากับบริษัทอื่นๆได้ คุณจะพบว่าค่าบริการนั้นเป็นที่แข่งขันกัน
Start your CR-1 visa application
US CR1 Visa Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900