การทำวีซ่าของประเทศในสหราชอาณาจักร

จากประเทศไทย

วีซ่า หรือ หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศ

บางสัญชาติในประเทศมีการกำหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาตเพียงเพื่อจะเข้าเยี่ยมชมประเทศในสหราชอาณาจักร ใบอนุญาตเช่นนั้นรู้จักกันในชื่อว่าวีซ่าของสัญชาติในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งสัญชาติเหล่านั้นรวมถึงสัญชาติไทยและสัญชาติฟิลิปปินส์ด้วย อย่างไรก็ตาม วีซ่านั้นเป็นที่ต้องการของทุกสัญชาติในประเทศ(ยกเว้นจากในประเทศสหราชอาณาจักรด้วยกัน) หากต้องการจะไปอยู่เกิน 6 เดือน ไปทำงาน ไปเรียน หรือไปอยู่อาศัยถาวร เช่น พลเมืองสิงคโปร์ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อชมเยี่ยมชมประเทศในสหราชอาณาจักร แต่หากเขาต้องการทำงานที่นั่น เขาจะต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศ

วีซ่าจากภายนอก

สาธารณฑูตสหราชอาณาจักรในประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกับวีเอฟเอส(ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์การติดต่อของสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักรได้ที่บริษัทวีเอฟเอส ซึ่งจะทำเรื่องส่งต่อเอกสารของคุณไปที่สาธารณฑูตประเทศสหราชอาณาจักร การตัดสินใจในเรื่องวีซ่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวีเอฟเอส ส่วนของการดูแลเรื่องวีซ่าที่สาธารณฑูตอังกฤษได้รับการควบคุมโดย UK Border Agency หรือ UKBA ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ของประเทศสหราชอาณาจักร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักรนั้น ไม่มีรายการเอกสารที่ต้องใช้อย่างชัดเจน ต้องดูเป็นรายๆไป แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักแล้วก็จะใช้เอกสารดังต่อไปน

  • หนังสือเดินทางที่มีผลทางกฎหมาย หรือ เอกสารการท่องเที่ยว
  • หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการท่องเที่ยวฉบับเก่า (ถ้ามี)
  • ใบลงทะเบียนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  • รูปถ่ายสี ขนาดหนังสือเดินทาง (45mm x 35mm)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

การดำเนินการใช้เวลาเท่าใด

ระยะเวลาที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับสถานฑูตสหราชอาณาจักรในประเทศไทย เหตุผลของการล่าช้าอาจมีได้หลายประการ อย่างไรก็ตาม วีซ่าประเภทที่ไม่ใช่ไปเพื่ออยู่อาศัย เช่น วีซ่าเข้าเยี่ยมชม ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการในการดำเนินการ แต่หากเป็นวีซ่าประเภทอยู่อาศัยอาจใช้เวลา 2-3 เดือนในการดำเนินการ คุณสามารถเช็คการดำเนินการออนไลน์ แต่จะไม่ทราบผลลัพธ์ของการลงทะเบียนจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

จะมีการสัมภาษณ์เมื่อใด

มีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่จะต้องมีการสัมภาษณ์ และส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่วีซ่าต้องการความกระจ่างที่มากกว่ากรณีปกติ ส่วนมากการสัมภาษณ์นี้จะกระทำผ่านทางโทรศัพท์โดยล่ามของสถานฑูต จะไม่มีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว

หากต้องการความช่วยเหลือ

ก่อนอื่น ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของเรา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าของประเทศในสหราชอาณาจักรและการพาคนเข้าเมือง คุณสามารถฝากข้อความไว้กับเราได้เช่นกัน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

เราแนะนำให้คุณเก็บสำเนาของแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งมาเอาไว้ และทำโน้ตเกี่ยวกับคำถามเฉพาะเจาะจงที่คุณได้ถามและคำตอบ กรณีที่คำขอถูกปฏิเสธ บันทึกที่ดีจะทำให้คุณมีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป การขอคำปรึกษาจากทนายความด้านการทำวีซ่าและการเข้าเมืองจะทำได้ในราคาที่ถูกกว่าการขอคำปรึกษาจากทนายความด้านการหมั้นหากถูกปฏิเสธ

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900