วีซ่าสำหรับบุตร

วีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

หากผู้ปกครองทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งของบุตรอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร บุตรสามารถสมัครวีซ่าเพื่ออาศัยในสหาราชอาณาจักรได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วีซ่าสำหรับบุตรและคุณสมบัติต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ปกครอง

ความหมายของ “ผู้ปกครอง” คือ บิดามารดาผู้ให้กำเนิดและพ่อและแม่บุญธรรม

  • ผู้ปกครองหรือญาติที่จะสปอนเซอร์จะต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือผู้ปกครองทั้งสองกำลังจะสมัครวีซ่าไปอยู่สหราชอาณาจักร หรือ
  • ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือกำลังจะสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักร
  • ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือกำลังจะสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักร และผู้ปกครองของเด็กอีกคนหนึ่งเสียชีวิตแล้ว
  • ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือกำลังจะสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักรและมีอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว
  • ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือกำลังจะสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักร และมีเหตุจำเป็นที่จะต้องนำบุตรไปอาศัยอยู่ด้วย
คุณสมบัตรของบุตร
  • จะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีบุตร หรือสมรสกับบุคคลอื่น
คุณสมบัติด้านการเงิน
  • จะต้องมีเงินที่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้โดยไม่อาศัยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

Start your UK Visa application now!
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900