วีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

วีซ่าสหาราชอาณาจักรในประเทศไทย

วีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักรคล้ายกับวีซ่าคู่สมรส สิ่งที่แตกต่างกันคือผู้สมัครจะต้องมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในสหราขอาณาจักรภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้วีซ่า

ขั้นตอนคือเริ่มจากการสมัครวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราขทูต หลังที่ที่วีซ่าได้รับอนุมัติ ผู้สมัครสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 6 เดือน และจะต้องจดทะเบียนสมรสภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทางด้านการเงิน แต่สปอนเซอร์จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 18,600 ปอนด์ต่อปี เพื่อผ่านคุณสมบัติด้านการเงิน และเพิ่มอีก 3,800 ปอนด์หากมีบุตร 1 คนรวมอยุ่ในใบสมัคร และเพิ่มอีกคนละ 2,400 ปอนด์หากมีมากกว่า 1 คน ถ้าหากผู้สมัครทำงานในสหราชอาณาจักร รายได้ของผู้สมัครจะสามารถนำมารวมกับสปอนเซอร์เพื่อทำวีซ่าให้บุตรได้ในอนาคต ในกรณีที่สมัครแยกกัน

หลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ผู้สมัครจะต้องสมัครหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าคู่สมรสในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระและอาศัยในสหราชอาณาจักรต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน

หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและคู่สมรสยังดำเนินต่อไป ผู้สมัครจะสามารถต่อวีซ่าและอยู่ต่ออีก 2 ปี 6 เดือน และหากอยู่ครบ 5 ปีและผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครจะสามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของสหราชอาณาจักรได้อย่างไม่มีกำหนด (ILR)

ผู้สมัครสามารถนำบุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ติดตามไปได้ ในกรณีที่บุตรอยู่ในภาวะพิการและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรส

 • ทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • ทั้งสองฝ่ายมีอิสระในการสมรส
 • ทั้งสองฝ่ายจะต้องพบกับมาก่อน
Start your UK Visa application now!
What Siam Legal Can Do For You

Our service does not include embassy or government fees. We provide you with:

 • Full review of your sponsor and your own personal, financial & employment history
 • Consultation and confirmation if you are eligible for a UK fiance/fiancee visa
 • Comprehensive checklist of required documents for the applicant and the sponsor (if any)
 • Thorough preparation of your visa application
 • Submission of your visa application to the proper government agencies
 • Careful arrangement of all correspondence with government agencies
 • Expert advice on how to handle the consular interview
 • Unlimited assistance over the phone with our Visa specialists
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900