วีซ่าของประเทศในสหราชอาณาจักรสำหรับการปรึกษาหารือ

การขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย
UK Visa Consultant

วีซ่าของญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น อยู่ภายใต้หมวดหมู่วีซ่าครอบครัวของประเทศสหราชอาณาจักร เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องมาอยู่อาศัยกับผู้ซึ่งพักอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะต้องได้รับวีซ่าก่อนที่เขาหรือเธอจะเดินทาง และจะต้องยื่นวีซ่าจากนอกประเทศ เมื่อการยื่นวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว เขาจะได้รับ "indefinite leave to enter or remain"

เหตุใดคุณจึงควรเข้ารับการปรึกษา
 • อาจมีหลายประเด็นที่คุณไม่ได้คิดพิจารณาถึงมันมาก่อน และดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะไม่เร่งรัดทำอะไร โดยเฉพาะถ้าการยื่นคำขอของคุณนั้นทำไปเพื่อคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก
 • ทีมวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักรและที่ปรึกษาการย้ายคนเข้าเมืองของสยามลีเกิล จะให้โอกาสแก่คุณในการประเมินค่าความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จของคู่ชีวิต เพื่อน หรือญาติของคุณ และจะเสนอคำแนะนำให้สอดคล้องตามนั้น ที่นี่ไม่ได้ให้เพียงความสงบในจิตใจเท่านั้น แต่จะอนุญาติให้คุณตัดสินใจถึงวิธีการที่คุณปรารถนาจะดำเนินการด้วย นี่จึงทำให้สยามลีเกิลแตกต่างจากที่อื่น ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายคนเข้าเมืองหรือตัวแทนวีซ่า
 • ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะยื่นคำขอวีซ่า แต่ก็เป็นการดีที่จะเตรียมตัวไว้ก่อน เพราะสิ่งที่คุณทำวันนี้สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้
 • และถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้บริการสยามลีเกิลในการจัดการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร เราจะชำระเงินค่าปรึกษาคืนให้
สยามลีเกิลสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง

การบริการของเราไม่ครอบคลุมไปถึงค่าธรรมเนียมของรัฐหรือของสาธารณฑูต แต่เราสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้ให้คุณได้

 • การตรวจสอบอย่างรอบด้านเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของคุณและผู้สนับสนุน ประวัติทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • การให้คำปรึกษาและการรับรอง ในกรณีที่มีคุณสมบัติถูกต้องในการขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักรของคู่สมรส
 • รายการซึ่งครอบคลุมเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สนับสนุน (ถ้ามี)
 • การเตรียมการอย่างละเอียดในเอกสารการขอวีซ่า
 • การเสนอเอกสารขอวีซ่าให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพิจารณา
 • ความตกลงอย่างละเอียดที่สอดคล้องกับของตัวแทนรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ความช่วยเหลืออย่างไม่จำกัดทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวีซ่า
Start your UK Visa application now!
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900